ناشر منبع

null رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت(Demo Day)
08:57

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت(Demo Day)

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت(Demo Day) 30 اردیبهشت در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد. در این رویداد نزدیک به 50 سرمایه گذار به صورت مجازی و حضوری از صندوق‌های پژوهش و فناوری و سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی شرکت خواهند کرد.

ارسال ایمیل