ناشر منبع

null تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری استان البرز، استان هرمزگان، امیرکبیر و صنایع خلاق
در چهل و هفتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مصوب شد؛ 07:47

تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری استان البرز، استان هرمزگان، امیرکبیر و صنایع خلاق

 کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با اعطا مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان البرز، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری، چهل و هفتمین جلسه کارگروه به ریاست دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور تمامی اعضا در محل ساختمان شهدای جهاد علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه گزارش اقدامات و وضعیت اساسنامه پیشنهادی صندوق‌های پژوهش و فناوری در کمیسیون علمی هیات دولت به اطلاع اعضا رسید.


لزوم ورود فعالانه صندوق‌های پژوهش و فناوری به سرمایه گذاری خطرپذیر
دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه گفت: موضوع افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد تا این صندوق‌ها نقش فعال‌تری در زیست بوم فناوری ایفا کنند.
وی افزود: در خصوص افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری لازم است نقش بخش خصوصی پررنگ تر شود.
رئیس کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار داشت: صندوق‌های پژوهش و فناوری لازم است در حوزه سرمایه گذاری‌های خطرپذیر فعال‌تر عمل کنند تا نقش ویژه‌ای در فناوری‌های نو و پیشرفته (های‌تک‌) داشته باشند چراکه ورود به این فناوری‌ها می‌تواند به توسعه کشور در حوزه‌های مختلف کمک شایانی کند.
با تصویب اعضای کارگروه، مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان البرز، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق صادر شد.
همچنین اعضای کارگروه با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآوری اجتماعی و تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد موافقت کردند.
در ادامه این جلسه کلیات دستورالعمل پیشنهادی ناظر بر ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری به اطلاع رسید؛ دبیرخانه موظف شد پس از جمع آوری نظرات پیشنهادی اعضای کارگروه و صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور، دستورالعمل نهایی پیشنهادی در جلسه آینده کارگروه مطرح شود.
در انتهای این جلسه گزارش تحلیلی عملکرد اعضای انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور توسط دکتر فریدوند رئیس انجمن ارائه و پیشنهادات و درخواست‌های احصاء شده از سازمان‌ها و نهادهای کشور مطرح شد.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل