ناشر منبع

null حمایت بلاعوض 1/6 میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت استاندارد در سال ۹۸
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: 10:51

حمایت بلاعوض 1/6 میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت استاندارد در سال ۹۸

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سال گذشته 340 درخواست برای دریافت حمایت‌های بلاعوض صندوق در حوزه استاندارد ثبت شد که از این میزان، 236 درخواست مربوط به 205 شرکت دانش‌بنیان، تأیید شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مرضیه شاوردی، جزییات حمایت‌های صندوق در زمینه اخذ مجوزها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی را تشریح کرد و گفت: حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی از مشاوره، دریافت و تمدید استانداردها، سه دسته را پوشش می‌دهد که شامل استانداردهای تخصصی  محصولی، مجوزها و تأییدیه‌های ملی و نیز استانداردهای صادراتی است. در حال حاضر دو بسته حمایتی اول شامل 53 استاندارد و تأییدیه ملی و بسته سوم شامل سه استاندارد صادراتی است که این لیست قابلیت اضافه شدن نیز دارد.
شاوردی در مورد میزان ظرفیت اخذ استانداردها برای شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: با توجه به تفاوت در میزان هزینه‌ها و فرایند دریافت استانداردها و نیز تفاوت در نوع و توانمندی‌های شرکت‌های متقاضی انواع استانداردهای تخصصی و صادراتی، سقف و درصد حمایت صندوق برای استانداردهای تخصصی و صادراتی متفاوت در نظر گرفته شده است. بر این اساس حمایت از مشاوره، دریافت و تمدید استانداردهای تخصصی، 70 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. مبلغ این حمایت برای مشاوره و دریافت استاندارد تا سقف 20 میلیون تومان و برای تمدید آن تا سقف 10 میلیون تومان است.
وی در ادامه افزود: حمایت از مشاوره، دریافت و تمدید مجوزها و تأییدیه‌های ملی نیز 70 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. مبلغ این حمایت برای دریافت تأییدیه تا سقف 20 میلیون تومان و برای تمدید آن تا سقف 10 میلیون تومان است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد هزینه استانداردهای صادراتی نیز گفت: حمایت از مشاوره، دریافت و تمدید استانداردهای صادراتی، 50 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. مبلغ این حمایت برای مشاوره و دریافت استاندارد تا سقف 100 میلیون تومان و برای تمدید آن تا سقف 50 میلیون تومان است.
شاوردی در مورد تعداد متقاضیان و استانداردهای اخذ شده در سال گذشته نیز گفت: در سال گذشته، 340 درخواست برای دریافت حمایت‌های بلاعوض صندوق در حوزه استاندارد ثبت شد که از این میزان، 236 درخواست مربوط به 205 شرکت دانش‌بنیان تأیید شد.
وی ادامه داد: با توجه به طولانی بودن فرایند دریافت استاندارد، 37 استاندارد در سال 98 و 7 استاندارد نیز در سال 99 دریافت شده و مدارک آن‌ها برای دریافت حمایت به صندوق ارسال شده است. این 44 استاندارد، شامل 8 استاندارد صادراتی و 36 استاندارد تخصصی و تأییدیه ملی بوده است و مجموع حمایت بلاعوض صندوق برای دریافت این استانداردها 1/6 میلیارد تومان بوده است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد نبود استاندارد مورد نیاز شرکت‌ها در فهرست حمایت‌های صندوق گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درخواست خود برای بررسی و افزودن استاندارد جدید به فهرست حمایت‌های صندوق را ارسال کنند. بدین منظور باید پس از ورود به پورتال توانمندسازی، فرم مرتبط را از صفحه استانداردها به آدرس http://linkpost.ir/Standard-Form دانلود و پس از تکمیل برای ایمیلstandard@inif.ir ارسال کنند.
شاوردی در پایان در مورد اخذ استاندارد برای فناوران و استارت آپ‌های غیر دانش بنیان نیز گفت: برخلاف تسهیلات صندوق که مسیر غیرمستقیم برای شرکت‌های غیر دانش‌بنیان و استارت‌آپی وجود دارد، در حوزه توانمندسازی در حال حاضر مسیری برای استفاده شرکت‌های غیر دانش‌بنیان از این خدمات در نظر گرفته نشده است.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل