ناشر منبع

null صندوق های پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر، جهاددانشگاهی و هرمزگان تاسیس خواهند شد
09:43

صندوق های پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر، جهاددانشگاهی و هرمزگان تاسیس خواهند شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، چهل و ششمین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در تاریخ یک اردیبهشت سال جاری، به ریاست دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور اکثریت اعضا در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دبیر کارگروه گزارش اقدامات و عملکرد دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در شش ماهه دوم سال 1398 و اهم برنامه ‏های سال 1399 را ارایه نمود.

ازجمله محورهای مهم جلسه، سياست‌های توسعه صندوق های جديد، ابعاد نظارتی و استانداردسازی فعاليت‌ها و هدايت (توانمندسازی) صندوق ها بود كه مورد تاكيد اعضاي كارگروه قرار گرفت. در ادامه اعضاء نقطه نظرات خود را در خصوص برنامه ‏های پیشنهادی سال 1399 اعلام نمودند.

جلسه با بررسي گزارش نظارتي دبيرخانه نسبت به يكی از صندوق هاي پژوهش و فناوري ادامه يافت و مقرر شد از ادامه فعاليت ها به منظور اصلاح موارد مورد نظر و تطبيق هرچه بيشتر فعاليت ها با قوانين و مقررات مرتبط حداکثر تا یکسال خودداری شود.

در ادامه سه درخواست مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر، جهاددانشگاهی و هرمزگان طرح گردید.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل