ناشر منبع

null همایش بین المللی لزوم غربالگری و تشخیص هویت قطعات الکترونیک فن آوری تولید قطعات الکترونیک و توسعه آن در ایران و چین
11:14

همایش بین المللی لزوم غربالگری و تشخیص هویت قطعات الکترونیک فن آوری تولید قطعات الکترونیک و توسعه آن در ایران و چین

همایش بین المللی لزوم غربالگری و تشخیص هویت قطعات الکترونیک فن آوری تولید قطعات الکترونیک و توسعه آن در ایران و چین

21 بهمن 98
صندوق نوآوری و شکوفایی

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل