ناشر منبع

null رویداد «طرح مساله»
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود: 07:26

رویداد «طرح مساله»

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود:

 رویداد «طرح مساله»

 زمان: ۱۵ بهمن ماه

 مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

برای ثبت ایده اینجا (https://b2n.ir/129992) کلیک کنید

 

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل