ناشر منبع

null چگونه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی می توانند صادرات بین المللی داشته باشند؟
11:02

چگونه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی می توانند صادرات بین المللی داشته باشند؟

کسب درآمد ارزی آنلاین

چگونه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی می توانند صادرات بین المللی داشته باشند؟

تاریخ: 15 بهمن ماه 1398
ساعت 14 الی 16|

مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی
لینک ثبت نام: https://evnd.co/YDeEe

ارسال ایمیل