ناشر منبع

null رویداد «ایدونوگیم» (بررسی راهکارهای بقای استودیوهای کوچک در صحنه رقابت)
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود: 08:19

رویداد «ایدونوگیم» (بررسی راهکارهای بقای استودیوهای کوچک در صحنه رقابت)


 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود:

 رویداد «ایدونوگیم» (بررسی راهکارهای بقای استودیوهای کوچک در صحنه رقابت)

 زمان: 12 دی‌ماه 1398

 مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل