ناشر منبع

null دومین هکاتون طراحی لباس و زیورآلات
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 06:35

دومین هکاتون طراحی لباس و زیورآلات

دومین هکاتون طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره «شمس»

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود:

 دومین هکاتون طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره «شمس»

زمان: 15 الی 17 بهمن ماه

 مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل