ناشر منبع

null حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان ابزاری اطمینان بخش برای متقاضیان فناوری
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها عنوان کرد: 11:06

حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان ابزاری اطمینان بخش برای متقاضیان فناوری

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش بنیان را ابزاری اطمینان بخش برای متقاضیان فناوری عنوان کرد و گفت: امیدواریم بخش عمده‌ای از نیازها و تجهیزات بخش‌های مختلف صنعت فرودگاهی را از این مسیر تامین کنیم.


به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حاشیه رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مسئولیت، مدیریت و مالکیت 53 فرودگاه کشور را بر عهده دارد و عمده تجهیزاتی که در فرودگاه‌های کشور و حوزه هوانوردی مورد استفاده قرار می‌گیرند به عنوان تجهیزات های‌تک مطرح هستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به رویکرد مثبت این مجموعه نسبت به تجهیزات دانش بنیان ساخت داخل اشاره کرد و گفت:  با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌هایی که در حوزه استفاده از تجهیزات پیشرفته ایجاد شده امکان استفاده از محصولات ساخت داخل نسبت به گذشته بیشتر شده است. از طرف دیگر، در کشور توانمندی‌های خوبی در حوزه دانش بنیان وجود دارد. بر همین اساس امکان رفع نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی و تجهیزات هوانوردی کشور از طریق توانمندی‌های داخلی فراهم شده است.
وی ابزارهای حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی را تاثیرگذار دانست و گفت: حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان به ما نسبت به استفاده از محصولات این شرکت‌های داخلی اطمینان می‌دهد. بر همین اساس امیدواریم بخش عمده‌ای از نیازها و تجهیزات بخش‌های مختلف صنعت فرودگاهی را از این مسیر تامین کنیم.
امیرمکری در پایان خاطرنشان کرد: قصد داریم با استفاده از تجهیزات و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی، وابستگی خود را به تجهیزات خارجی به حداقل برسانیم.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل