ناشر منبع

null ارتباط صندوق‌های جسورانه و صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شکوفایی حوزه VC در کشور می‌شود
07:01

ارتباط صندوق‌های جسورانه و صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شکوفایی حوزه VC در کشور می‌شود

مشاور معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری ارتباط صندوق‌های جسورانه و صندوق نوآوری و شکوفایی را باعث شکوفایی حوزه VC در کشور دانست و گفت: به نظر من هنوز VC واقعی در کشور شکل نگرفته است و باید این عرصه پررنگ‌تر شود.


 به گزارش روابط عمومی ‌صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر علیرضا دلیری در نشست تامین مالی نوآوری در تعامل با بازار سرمایه، این نشست را آغاز تعاملات بیشتر اکوسیستم فناوری کشور با بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: من از پایه‌گذاران صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بودم و در حال حاضر عملکرد این صندوق را تایید می‌کنم. ماهیت جدید صندوق در تامین مالی موجب افزایش تعاملات آن شده است و نشست‌هایی از این دست ثمربخش خواهد بود.  
وی راهکار هماهنگی بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های جسورانه را ایجاد یک تشکل دانست و گفت: آشنایی با ظرفیت‌های صندوق نوآوری نیازمند همکاری مشترک است و راهکار آن نیز ایجاد یک تشکل از نمایندگان این صندوق و صندوق‌های جسورانه است. هماهنگی نیاز به بحث و تبادل نظر دارد که از طریق این تشکل امکان‌پذیر خواهد شد. این نشست آغاز خوبی برای تعامل و حرکت روبه جلو خواهد بود.
دلیری به رویکرد جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از طرح‌های دانش بنیان و فناور اشاره کرد و گفت: صندوق برنامه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد که بسیاری با آن آشنا نیستند. این برنامه‌ها و مدل‌ها منجر به عملکرد بالای صندوق نوآوری و شکوفایی در مدت کوتاهی شده است. تنها تقویت لینک ارتباطی بین صندوق‌های جسورانه و صندوق نوآوری می‌تواند باعث رشد سرمایه‌گذاری VC واقعی در کشور شود.
مشاور معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری ایجاد سرمایه‌گذاری VC واقعی را ابزار مناسبی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: ارتباط صندوق جسورانه و صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شکوفایی حوزه VC کشور می‌شود. به نظر من هنوز VC واقعی در کشور شکل نگرفته است و باید این عرصه پررنگ‌تر شود. در حال حاضر 15 صندوق جسورانه مجوز فعالیت گرفته‌اند اما تنها 7 صندوق پذیره‌نویسی کرده‌اند که باید بیشتر شود.
وی به ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های زیادی در این مجموعه وجود دارد. صندوق نوآوری نسبت به نهادهای مالی و پولی امکان مانور و حرکت بیشتری دارد و صندوق‌های جسورانه می‌توانند اتاق فکر خلق مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری باشند و به حرکت رو به جلوی این مجموعه کمک کنند.
 دلیری در پایان خواستار ورود بیشتر بخش خصوصی به بحث سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت‌های دانش بنیان شد و گفت: در مورد تامین سرمایه، اعتقاد دارم که بانک‌ها باید در حوزه‌ های‌تک و دانش بنیان استثنا شوند و با واسطه سرمایه‌گذاری کنند. بر همین اساس با بانک مرکزی مذاکراتی صورت گرفته و در دستور کار شورای پول و اعتبار هم قرار گرفته است. به عبارت دیگر بانک‌ها و مجموعه‌های خصولتی نباید به صورت مستقیم ورود کنند و بیشتر بخش خصوصی باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل