ناشر منبع

null اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز
11:19

اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز

اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز

با مشارکت شرکت های فناور، دانش بنیان و استارت آپ ها
در حوزه های: پالایش، انتقال و توزیع
محورها: برق، کنترل و ابزار دقیق، مکانیک و مواد شیمیایی


زمان: 17 لغایت 19 آذر ماه 1398
لینک ثبت نام: evnd.co/rEZ8f
محل برگزاری : صندوق نوآوری و شکوفایی
www.inif.ir

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل