ناشر منبع

null شرکت های دانش بنیان برای دریافت حد اعتباری ضمانت‌نامه به سامانه غزال مراجعه کنند
12:41

شرکت های دانش بنیان برای دریافت حد اعتباری ضمانت‌نامه به سامانه غزال مراجعه کنند

مدیر سیستم ها و روش های صندوق نوآوری، گفت: بازنگری فرآیندهای عملیاتی مربوطه باعث شد تا خدمت ضمانت نامه در اولویت قرار گرفته و با پیاده سازی آن در سامانه غزال، زمان صدور ضمانت نامه به کمتر از یک هفته کاهش یابد.


به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، صادق رسولی، مدیر سیستم ها و روش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: از رویکردهای صندوق نوآوری در چابک سازی و بروکراسی زدایی در فرآیندهای ارائه خدمات، صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان است.
وی تصریح کرد: این خدمت از جمله خدمات اولویت دار صندوق نوآوری و شکوفایی است که با تسهیل حضور شرکت های دانش بنیان در معاملات و مناقصات، زمینه تقویت توان تجاری شرکت های دانش بنیان را فراهم می‌کند. بر اساس بازنگری فرآیندهای عملیاتی مربوطه، این خدمت در اولویت قرار گرفته و با پیاده سازی آن در سامانه غزال، زمان صدور ضمانت نامه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.
مدیر سیستم ها و روش های صندوق نوآوری، یادآور شد: شرکت های دانش بنیان می توانند با ورود به سامانه غزال و درخواست حد اعتباری ضمانت نامه، برای یک بار اعتبارسنجی شده و با دریافت حد اعتباری در دفعات بعد، در کمتر از دو روز ضمانت نامه مورد نیاز خود را دریافت کنند.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل