ناشر منبع

null ضرورت بهره‌گیری از حسابرسی بورس برای نظارت بر تسهیلات اعطایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری
دکتر قربانی تاکید کرد: 04:34

ضرورت بهره‌گیری از حسابرسی بورس برای نظارت بر تسهیلات اعطایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری

معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بر ضرورت بهره‌گیری از حسابرسی بورس برای نظارت بر تسهیلات اعطایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد و گفت: حسابرسی بورس باعث افزایش شفافیت صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ، دکتر رضا قربانی در گردهمایی مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به ضرورت نظارت بر تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: صندوق نوآوری تمایلی به نظارت مستقیم بر روی تسهیلات ندارد، اما موظف به نظارت است و این کار را با دو راهکار می‌توانیم انجام دهیم؛ یا باید نظارت مستقیم داشته باشیم و یا با استفاده از ابزاری برای جلب اعتماد و مکملی که نیازمند نظارت مستقیم نباشد استفاده کنیم.
معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از حسابرسی بورس برای نظارت بر تسهیلات اعطایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری ادامه داد: ترجیح صندوق‌های پژوهش آن است که به جای ورود مستقیم صندوق نوآوری و شکوفایی، نهاد دیگری بر تسهیلات اعطایی نظارت کند و حسابرسی بورس این کار را انجام می دهد.
وی با تاکید بر اینکه حسابرسی بورس به نفع صندوق‌های پژوهش و فناوری است، خاطرنشان کرد: حسابرسی بورس باعث افزایش شفافیت صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز می‌شود.
قربانی درباره هزینه حسابرسی بورس نیز اظهار داشت: در قبال تسهیلاتی که صندوق‌های پژوهش و فناوری دریافت می‌کنند، هزینه حسابرسی بورس قابل توجه نیست. این یک ابزار نظارتی بر روی تسهیلات است و طبیعی است که با حسابرسی بورس فرق دارد.
معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با تاکید بر اینکه این صندوق از صندوق‌های پژوهش و فناوری تازه تاسیس و نوپا حمایت بیشتری می‌کند، یادآور شد: تلاش بر این است تا صندوق‌های تازه تاسیس از تسهیلات محروم نشوند و ضریب سرمایه آنها دو برابر است.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل