ناشر منبع

null لزوم بررسی مجدد وظایف کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری
مسئول دبیرخانه کارگروه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد؛ 04:18

لزوم بررسی مجدد وظایف کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

مسئول دبیرخانه کارگروه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به لزوم بررسی مجدد وظایف این کارگروه، بر حضور ناظر و دریافت گزارش صورت‌های مالی و بازدیدهای دوره‌ای از صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد.


به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ، مهندس عبدالمجید مرشدی در گردهمایی مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری با تاکید بر اینکه نظام وظایف کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری باید یکبار دیگر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری ملزم به رعایت دستورالعمل مرتبط با وظایف نظارتی هستند و از سال ۹۹ وظایف نظارتی تعیین شده در صورت عدم اجرا در پرونده صندوق‌ها ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: حضور ناظر و دریافت گزارش صورت‌های مالی و بازدیدهای دوره‌ای به صورت کامل بر اساس دستورالعمل باید انجام شود.
مرشدی با اشاره به اینکه مجامع عمومی صندوق‌های پژوهش و فناوری باید برگزار شود، تصریح کرد: در جلسات مجامع عمومی صندوق‌ها، حضور ناظر کارگروه صندوق الزامی است و ناظر کارگروه هیات مدیره صندوق‌های پژوهش و فناوری باید حسابرسی سالانه صندوق را مورد توجه قرار دهد.
مسئول دبیرخانه کارگروه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به مشخصاتی که بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه این صندوق‌ها برای حسابرس‌ها درنظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: حسابرس حتما باید عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد و در فهرست حسابرسان معتمد بانک مرکزی و سازمان بورس قرار داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها باید در اختیار حسابرس قرار گیرد، ادامه داد: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید الزام به کنترل داخلی را در حسابرسی سال جاری لحاظ کنند.
مرشدی با تاکید بر اینکه باید صورت های مالی استاندارد برای همه صندوق ها لحاظ شود افزود: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید تا پایان سال حسابرس خود را انتخاب کنند و این کار در مجمع عمومی صندوق‌ها انجام و تا پایان آذر ماه سال جاری اعلام شود.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل