ناشر منبع

null نشست تامین مالی احیای چاه‌های کم‌بازه و غیر‌فعال توسط شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود
11:14

نشست تامین مالی احیای چاه‌های کم‌بازه و غیر‌فعال توسط شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود

صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد متولی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از یک طرح ملی برای احیای چاه‌های کم‌بازده و از رده‌خارج شده نفتی حمایت می‌کند. 

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های مهم کشور و یکی از ضرورت‌هاي مهم و استراتژیک در بخش انرژي و اقتصاد کلان کشور در صنعت انرژی صیانت از ذخایر نفت خام بوده است. مسئله‌ای که به‌کارگیري فناوري‌هاي به‌روز به منظور بیشینه نمودن برداشت نفت از مخازن و کاهش هزینه‌هاي تولید را  بیش از پیش ضروری می‌سازد.
سالانه درصدي از چاه‌هاي تولیدي شرکت ملی نفت ایران به عنوان چاه‌هاي غیرفعال از مدار تولید خارج می‌شود. در حال حاضر حدود 750 حلقه چاه به عنوان چاه‌هاي کم بازده دسته‌بندي شده و از مدار تولید خارج شده‌اند. با توجه به اینکه چاه‌هاي مذکور براي سال‌هاي متمادي خارج از سرویس و فاقد تولید اقتصادي بوده، سرمایه‌گذاري فناورانه در راستاي احیاي این چاه‌ها علاوه بر افزایش تولید و عواید حاصل از میادین نفتی کشور، بستر مناسبی براي انجام فعالیت‌هاي اقتصادي دانش‌محور توسط واحدهاي فناور در زمینه خلق و اجراي فناوري‌هاي نوین ایجاد می‌کند.
یکی از مسائلی که در این میان برای شرکت ملی نفت ایران اهمیت می‌یابد، بازگشت چاه‌های کم‌بازده یا رده خارج شده به مدار تولید است، طرحی که در راستای اجراي برنامه‌هاي راهبردي شرکت ملی نفت ایران در زمینه احیای چاه‌های کم بازده تعریف شده است. 
اجرایی‌سازی این طرح با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مسئله‌ای است که در نشستی به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور معرفی طرح از طرف دست‌اندرکاران شرکت ملی نفت به نهادهای مالی، فعالان بازار پول و سرمایه و سایر تأمین‌کنندگان مالی مطرح خواهد شد. در این نشست ضمن معرفی کلیات پروژه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حیطه به سرمایه‌گذاران تشریح خواهد شد.
گفتنی است، پیش از این شرکت ملی نفت ایران در فراخوان‌هایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توانمند در این زمینه را شناسایی کرده و بعد از تأمین سرمایه توسط این شرکت‌ها، پروژه احیای چاه‌ها آغاز خواهد شد.
این طرح ناظر بر درصدی از چاه‌های نفت است که سالانه از مدار تولید خارج می‌شوند. از میان این چاه‌ها، احیای 750 حلقه چاه و بازگرداندن آن‌ها به مدار تولید دارای ریسک کمتری بوده است. چاه‌هاي مذکور براي سال‌هاي متمادي خارج از سرویس و فاقد تولید اقتصادي بوده‌اند و در این میان سرمایه‌گذاري فناورانه در راستاي احیاي این چاه‌ها علاوه بر افزایش تولید و عواید حاصل از میادین نفتی کشور، بستر مناسبی براي انجام فعالیت‌هاي اقتصادي دانش‌محور توسط واحدهاي فناور ایجاد می‌کند.
از مزایا و ویژگی‌های این طرح می‌توان به کسب درآمد و ارزش افزوده از چاه‌هاي متروکه و خارج از مدار تولید، تعیین تکلیف وضعیت 750 چاه غیرفعال و کم‌بازده شرکت ملی نفت ایران با محوریت واحدهاي فناور و دانش‌بنیان در طول اجراي قرارداد که منجر به توانمندسازي این شرکت‌ها در راستاي تبدیل به شرکت فناور در سطح بین‌المللی خواهند شد، امکان سرمایه‌گذاري مستقیم شرکت‌هاي دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها و کاهش ریسک عملیات احیاي چاه‌ها با استفاده از شرکت‌هاي خدمات فنی چاه و نیز انتقال مهارت‌ها و تجربیات عملیاتی-اجرایی به واحدهاي فناور و دانش‌بنیان اشاره کرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان نهاد متولی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ضمن مشارکت در این طرح،  درصدد فراهم‌سازی زیرساخت‌های همکاری کلیه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه نفت در این پروژه است.

 

 

 

 

ارسال ایمیل