ناشر منبع

null صدور مجوز تاسیس ۲ صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی(cvc)
12:35
در شصتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مصوب شد:

صدور مجوز تاسیس ۲ صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی(cvc)

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، در شصتمین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری (ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی )  دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی وحدت دبیر کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری و تمامی اعضا کارگروه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه که در محل وزارت علوم برگزار شد، معرفی صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، توسط امیرحسام بهروز مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری ارائه شد.  
در ادامه این جلسه اعضای کارگروه با درخواست مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی "ویرا مس رفسنجان" و صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی "انتخاب" موافقت کردند. 
همچنین 
درخواست تغییر سهامداری صندوق پژوهش و فناوری وستاو درخواست تمدید اعتبار مجوز صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی بررسی و تصویب شدند. 
سهامداران صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی "انتخاب" را شرکت انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت دانش‌بنیان پیشتازان نوین منعب سبز سپاهان، شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان و  صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی "ویرا مس رفسنجان" را شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی و  شرکت خدمات فنی مهندسی صنایع و معادن کانی‌مس تشکیل می دهند

ارسال ایمیل