ناشر منبع

null کدام شرکت‌های دانش‌بنیان در پاویون نمایشگاه بین‌المللی آگروفورد حضور دارند؟
12:38

کدام شرکت‌های دانش‌بنیان در پاویون نمایشگاه بین‌المللی آگروفورد حضور دارند؟

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته(ایران اگروفورد) با حضور 15شرکت دانش‌بنیان و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شد.

به گزارش روابط عمومی ‌‌صندوق نوآوری و شکوفایی، در این پاویون که از 27 تا 30 خردادماه 1401 برپا شده است، 15 شرکت دانش‌بنیان حضور دارند و به ارائه محصولات، خدمات و توانمندی‌های خود می‌پردازند. 
محصولات فناورانه این شرکت‌ها  به شرح زیر است:

شرکت دانش‌بنیان آسمان‌سرخ آدینه
محصول این شرکت "پهپاد آسا" است. پهپاد تخصصی آسا با بهره‌مندی از سنسورهای چند طیفی و گرمایی امکان تهیه نقشه‌های کشاورزی را بــا دقــت کمتر از 20cm در ســریع‌ترین زمان و ممکن فراهم کرده اســت. این پهپــاد با بیش از 90 دقیقه مداومــت پــروازی می‌توانــد حداقــل ha 500 از مــزار ع را در یــک روز تصویربــرداری کرده و نقشــه‌های تخصصی مرتبط را با بالاترین جزئیات در اختیار قرار دهد. نتایج کشاورزی تحلیل‌شده در قالب گزارش‌های تخصصی جهت شناخت استرس‌های واردشده بر گیاه، رصد روند رشد گیاه و تخمین حجم محصول نهایی، مدیریت بهینه آب و نهاده‌ها از جمله خدمات دیگری است که در این محصول دانش‌بنیان ارائه می‌شوند.


شرکت دانش‌بنیان به‌روز فن‌‎آور بین‌الملل

به‌روز رسان، محصول این شرکت، بازار آنلاین محصولات تندمصرف است که این امکان را به مصرف‌کننده می‌دهد تا انواع محصولات تازه را با حق انتخاب در تنوع بالا، به روزترین تاریخ تولید و مناسب‌ترین قیمت، مستقیما از تولیدکننده با ارسال رایگان خریداری کند. به روزرسان با شعار «با برنامه خرید کنید» سعی در بالا بردن کیفیــت خرید مشــتریان خود دارد تا با یــک برنامه‌ریزی بتوانند تازه‌ترین محصــولات را با تخفیف‌های همیشگی و با حمل در دمای مناسب تهیه نمایند و به صورت رایگان در منزل خود تحویل بگیرند.

شرکت دانش‌بنیان پرتوتاپ‌رایان

ســامانه هواشناســی اطلاعات هواشناسی شــامل دما و رطوبت هوا، دما و رطوبت خاک، شدت تابش خورشید، میزان بارندگی، جهت و سرعت باد و... را به صورت پیوسته پایش و ذخیره می‌کند. داده‌های جمع‌آوری‌شــده از سنســورها به صورت بی‌ســیم به گیت‌وی ارســال می‌شــود و از آنجا به ســرور مرکزی فرستاده و توسط هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و نتایج آن به صورت آنلاین توسط یک اپلیکیشن در اختیــار بهره‌بــردار قــرار می‌گیرد. از این دســتگاه جهت جمع‌آوری داده‌های هواشناســی و پیشبینی دقیق آب‌وهوایی در مصارف عمومی و کشاورزی در قالب Climate Micro استفاده می‌شود.

شرکت دانش‌بنیان درسا به‌ساز
اســپری درایــر یــا خشــک‌کن پاششــی یکی از محصولات این شرکت است که به وســیله اســپری کــردن محتــوای مایع بــه درون یــک محفظه خشــک‌کننده گرم باعث خشــک کردن ذرات دیس‍‍‍پرس‌شــده در این محیط می‌شــود. محتوای مایع می‌تواند محلول، سوسپانســیون، دیسپرســیون، امولســیون، ژل یا خمیر باشــد به شرط این‌که قابل پمپ و اســپری کردن باشــد. علیرغم دمای بسیار بالای محفظه خشــک‌کننده، ذرات اسپری‌شده به واســطه از دســت دادن رطوبت، در دمای بســیار پایین‌تری و برای زمان بســیار کوتاهی باقی می‌مانند. از این رو، این روش خشک کردن اساسا به عنوان «خشک کردن دمای پایین» نیز شناخته می‌شود.

شرکت دانش‌بنیان راهکارهوشمند بیدار

سیســتم مدیریــت زنبورســتان «بیدار» یک راهکار مبتنی بر اینترنت اشــیا بــرای محافظت از کندوهای زنبورعســل و افزایــش بهــره‌وری و تولیــد آن‌ها اســت. این سیســتم از دو بخش ســخت‌افزار و نرم‌ا‌فزار تشــکیل شــده اســت، بخش ســخت‌افزار داخل کندو قــرار گرفته و اطلاعــات دما، رطوبت، صــدا و وزن قاب‌هــا را جمع‌آوری می‌کند. همچنین با اســتفاده از گرمایش و ســرمایش، دمــای داخل کندو را کنترل می‌کند. بخش نرم‌افزار هم شامل سرور رایانش ابری و اپلیکیشن موبایل است که رابط کاربری زنبوردار است.

شرکت دانش‌بنیان سیستم‌های انرژی فردا

محصول مشعل متال فایبر تشعشعی  محصولی برای احتــراق ســطحی تکنیکــی اســت کــه در آن، گاز و هــوای پیش‌آمیختــه بــر ســطح یــک مــاده نفوذپذیــر می‌سوزند. در مورد مشعل‌های متال‌ فایبر این ماده نفوذپذیر از الیاف‌های بسیار نازک فلزی شکل گرفتــه اســت. ایــن ماده نفوذپذیر گرم می‌شــود تا افروخته شــده و حداکثــر انــرژی ورودی را به صورت تشعشــع حرارتــی آزاد کنــد. مشــعل های متــال فایبــر در تمامــی شــرایط کاری احتراقــی یــک دســت و یکنواخت ایجاد می‌کنند.

شرکت ‌دانش‌بنیان شیمیایی‌پاک کوشش‌کار  

این شرکت پاک‌کننده رسوبات سنگ‌شیر را طراحی ساخته است. پاک‌کننده رسوبات سنگ‌شیر برای اضافه کردن شوینده‌‎های قلیایی فرموله شــده اســت و بــا دارا بودن دیسپرســنت و سورفکتانت خاص قدرت شویندگی را افزایش می‌دهد و قابل کاربرد در کارخانه‌های صنایع لبنی است.
ترکیب این فرآورده با شوینده قلیایی باعث افزایش راندمان در شستشو CIP می‌شود. این محصول قابل اســتفاده در شستشــوی تانک‌ها، پاســتوریزاتورها، اوپوراترها و خطوط لوله و اتصالات اســت. به دلیل ترکی کامل این فرآورده با سود و تکمیل شستشو، می‌توان اسیدشویی را حذف کرد.


شرکت دانش‌بنیان طعم و عطر ماگنولیا

محصولات شرکت ماگنولیا شامل انواع طعم، عطر، رنگ و اسانس برای تمامی صنایع غذایی از قبیل صنایع لبنی، شــیرینی و شــکلات، نوشــیدنی، اســنک و آجیل، گوشــتی و پروتئینی، کنســرو و غذاهای نیمه‌آماده، ســس و چاشــنی‌های غذایی اســت. ارائه طعم‌ها و سفارشــی کردن محصولات متناســب با نیاز صنایع مختلف با اســتفاده از ماشــینآلات مدرن و تکنولوژیهای پیشــرفته و جدید مهم‌ترین ارزش محوری این شرکت است.

شرکت دانش‌بنیان عصر نانو

محصــولات میکروانکپســوله دارای پایــداری، انحلال‌پذیــری، جــذب و اثربخشــی کامل‌تری نســبت به محصــولات معمولی هســتند و در ضمــن طعم و بوی نامطبوع مواد با این روش تا حد بســیار زیادی پوشش داده می‌شود. از طرفی، با این روش می‌توان از مواد موثری که روغنی هستند و در آب حل نمی‌شوند، مواد پودری قابل حل در آب تولید کرد.

شرکت‌ دانش‌بنیان فناورنانوپژوهش مرکزی

محصول این شرکت اورمیک نام دارد. اورمیک اولین کود اوره با پوشــش اســید هیومیک، ریزمغذی‌ها و فســفر و پتاسیم است. این کود تمامی معایب اســتفاده و مصرف اوره را برطرف کرده و علاوه بر اثربخشــی بالا، راندمان مصرفی کود اوره را افزایش و مصرف اوره را به نصف کاهش داده است.

شرکت دانش‌بنیان فناوری پرواز سیمرغ سها

پهپاد ســمپاش کشــاورزی هوشــمند با قابلیت پرواز به مدت 10 تا 15 دقیقه از محصولات دانش‌بنیان این شرکت است که می‌تواند پاشــش انواع محلــول و ســموم روی مــزارع و باغ‌ها را انجام دهــد. این محصول دارای فناوری خلبانی خودکار و امــکان پــرواز بــدون دخالت خلبان اســت به طوری که با مشــخص کردن چارچوب زمین کشــاورزی و تنظیم سرعت و میزان پاشش پرنده، پهپاد به صورت خودکار روشن شده و سمپاشی را انجام داده و به محل اولیه برگشته و خاموش می‌شود. چنانچه در مسیر باتری پرنده یا مخزن سم تمام شود و یا هرگونه اختلالی در عملکرد پرنده روی دهد، به صورت خودکار به محل امن برمی‌گردد.

شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های نوین ژرفابین

شــرکت فناوری‌هــای نوین ژرفابیــن با توان علمــی و عملیاتی نیروهای نخبــه و توانمند خود، خطوط هوشــمند فــرآوری و ســورتینگ پســته را راه‌انــدازی کــرده اســت که بــه صورت خــودکار در حــال ارائه خدمات به مشتریان است. همچنین دستگاه سورتر هوشمند خشکبار که محصولی دانش‌بنیان اســت توســط ایــن مجموعــه اختراع و تولید شــده اســت. این دســتگاه به صــورت تمــام اتومات به تفکیک خشــکبار می‌پردازد و درجه تفکیک و دقت و ســرعت آن قابل تنظیم اســت. همچنین پنل مدیریتی برای دریافت تنظیمات مرتبط توسعه یافته است.

شرکت دانش‌بنیان مدیریت و توسعه فناوری‌های پیشرفته طوبی

محصول این شرکت با نام کارخانه کوچک پیش‌ساخته فشرده با قابلیت جابه‌جایی در هفت نوع مختلف و در اندازه کانتینرهای ۴۰ فوت، طراحی و نمونه آن تولید شده است. جلوگیری از ضایعات تولیدات کشــاورزی، امکان جابه‌جایی توســط کشنده‌ها در جاده، سودآوری و نرخ مطلوب بازگشــت ســرمایه و تولید ثروت برای کشــاورزان با افزایش ســهم از زنجیره تامین محصولات کشاورزی از جمله ویژگی‌های کارخانه‌های کوچک سیار است. از انواع این محصول می‌توان به کارخانه‌های تولید رب گوجه، ســرکه و الکل میوه، چیپس میوه، پودر پاپریکا، فرآورده‌های پیاز، شیره خرما و انگور و آلوچه و لواشک اشاره کرد.

شرکت دانش‌بنیان مهندسی آرد آزمالیان

این شرکت دستگاه اکستنسوگراف با کاربرد هوش مصنوعی را ساخته است که در آن با کاربرد هوش مصنوعی تعیین موارد زیر انجام می‌شود: 
مقاومت خمیر در برابر کشش، تعیین اثر ترکیب گندم و غلات، به دست آوردن نتایج قابل اطمینان درباره چگونگی پخت، تعیین اثر افزودنی‌ها، شبیه‌سازی مدت‌زمان تخمیر خمیر برای پخت و نتایج نزدیک به واقعیت،امکان تحلیل‌های پیشرفته مانند وضعیت یک تولید،امکان استفاده از آن برای تمام انواع آرد گندم، تعیین ویژگی‌های کشسانی خمیر، اندازه‌گیری خواص ژئولوژیکی، ارزیابی واکنش آنزیم‌ها نیروهای داخل خمیر و تعیین مقدار کشسانی خمیر.


شرکت دانش‌بنیان نانوفن شفق

محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح برپایه آب که از محصولات این شرکت است، محلــول ضدعفونی‌کننــده غیرالکلــی ســانیما نام دارد که بــر پایــه آب بــا حذف الــکل و مــواد شــیمیایی خطرناک بر اســاس یک فرمول جهانی تولید شــده اســت. این محلول مشــکلات محلول‌های رایج مانند خشکی دست، آلرژی و مشکالت ریوی را ندارد. برای ساخت این محصول از میکرو سیلیس استفاده شده که از ضایعات برنج اســتخراج می‌شــود و پس از اصلاح ســطح به یک عامل ضدکف تبدیل می‌شــود و این عامل نقش اساسی در محلول ضدعفونی‌کننده دارد.

ارسال ایمیل