پرسش های متداول

ضمانت نامه چيست؟

قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (شرکت دانش بنیان) تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرطی، عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع (مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند.

 

صندوق چگونه ضمانت نامه صادر می نماید؟

صندوق از طریق بانک های عامل که با آنها تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است، اقدام به تسهیل صدور ضمانت نامه می کند.به عنوان مثال بانک های عامل؛ سینا، تجارت، آینده و صادرات.

شرکت دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه باید واجد چه شرایطی باشد؟


    دانش بنیان بودن عنوان قرارداد  
    نداشتن اقساط معوق و چک برگشتی، عدم شمول ماده 141 قانون تجارت و ... الزامی است.
    شرایط صدور ضمانت‌نامه با توجه به اعتبار شرکت مشخص می‌شود.
    در ارزیابی اولیه توسط صندوق، شرکتهای دانشبنیان با توجه به شرایط هر شرکت به بانک عامل مورد نظر ارجاع داده می شود.

انواع ضمانت‌نامه‌های صندوق شامل چه مواردی می‌شود ؟

(1)    ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/مزایده
سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی، خرید مايحتاج عمده و فروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرح‌هاي ساختماني و ساير موارد مشابه را با درج آگهي رسمي در جرايد کثيرالانتشار و روزنامه هاي محلي از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي‌دهند. لذا اينگونه موسسات به منظور جلوگيري از انصراف داوطلب برنده مناقصه يا مزايده از امضاي قرارداد، از شرکت‌کنندگان در مناقصه يا مزايده مي‌خواهند به همراه پيشنهادات خود ضمانت نامه بانکي ارائه نمايند. این نوع ضمانت‌نامه بر حسب مورد، ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه نامیده مي‌شود.
بهترین شرایط صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده توسط صندوق صفر درصد ودیعه و مابقی چک وسفته می باشد که که این شرایط به وضعیت اعتباری شرکت ارتباط دارد.
صندوق برای انواع ضمانت‌نامه و بدون محدودیت تعداد درخواست، تا سقف 30 درصد تخفیف کارمزد صدور از بانک‌های عامل اخذ می‌نماید.

(2)    ضمانت‌نامه حسن انجام کار
پس از انجام مناقصه، کارفرما جهت تضمین حسن انجام کار توسط پیمانکار از وی ضمانت نامه حسن انجام تعهدات / کار تقاضا می‌کند. اين ضمانت‌نامه معمولاً تا پس اتمام قرارداد و پایان دوره گارانتی نزد كارفرما باقي مي‌ماند و در صورتي كه پيمانكار نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و پروژه را انجام دهد كارفرما مي تواند خسارت خود را مطابق ضمانت نامه از بانك مطالبه كند.
در بهترین شرایط صدور ضمانت نامه حسن انجام کار/تعهدات، میزان ودیعه 10 درصد مبلغ ضمانت‌نامه است که 5 درصد توسط صندوق و 5 درصد توسط شرکت و مابقی آن با چک وسفته از طرف شرکت است که این شرایط به وضعیت اعتباری شرکت ارتباط دارد.
نرخ کارمز صدور ضمانت‌نامه توسط بانک شامل 30 درصد تخفیف کارمزد می‌باشد.

(3)    ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
بعد از تعیین برنده مناقصه معمولاً، کارفرما جهت کمک به پیمانکار و تسریع در روند اجراي پروژه درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار پرداخت مي‌كند. بدين جهت پيمانكار بايد ضمانت‌نامه پيش پرداخت به كارفرما ارائه كند تا در صورت عدم اجراي تعهداتش كارفرما وجه ضمانت نامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.
در بهترین شرایط میزان ودیعه در این ضمانت‌نامه 10 درصد مبلغ آن است که 5 درصد توسط صندوق و 5 درصد توسط شرکت و مابقی آن با چک وسفته از طرف شرکت است، که این شرایط به وضعیت اعتباری شرکت ارتباط دارد.
نرخ کارمز صدور ضمانت نامه توسط بانک شامل 30 درصد تخفیف کارمزد می باشد.

حداکثر زمان ارزیابی صندوق برای درخواست ضمانت نامه چند روز است؟

به طور متوسط بین 4 تا 5 روز است.

مراحل دریافت ضمانت نامه چگونه است؟


1-    ثبت درخواست از طریق سامانه غزال
2-    اصلاح درخواست توسط کارشناس در صورت نیاز به اصلاح
3-    بررسی کارشناس
4-    تصمیم¬گیری
5-    اخذ مصوبه
6-    ارجاع به بانک
7-    مراجعه شرکت به بانک برای تکمیل پرونده و دریافت ضمانت نامه

حد اعتباری برای صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه تعلق می‌گیرد؟


اعتباری است که به شرکت برای یکسال داده می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به صورت تجدید ناپذیر صادر شود.
مدت زمان ارزیابی حد اعتباری طولانی‌تر از ارزیابی انواع ضمانت‌نامه است که توسط کارشناس صندوق و یا از طریق برونسپاری انجام می‌شود.