پرسش های متداول

شرایط ترهین اموال غیرمنقول (املاک) چیست؟

ملک مورد وثیقه بایستی به صورت شش دانگ، بلامعارض، مفروز، محصور، ارزنده، سهل البیع و دارای سند مالکیت رسمی بوده و در طرح تعریض کوچه، خیابان و سایر طرح های شهرداری و راه سازی و مترو قرار نداشته باشد و دارای پایان کار باشد. این موارد توسط صندوق از مراجع ذیربط مانند شهرداری استعلام خواهد شد.

میزان وثایق و تضمینات مورد نیاز چقدر است؟

وثایق و تضمینات ارائه شده از سوی شرکت متقاضی (جز در موارد استثنایی) می بایست با توجه به مبلغ تسهیلات 105 تا 115 درصد اصل و فرع تسهیلات را پوشش دهد.

آیا سند غیر 6 دانگ (مثلا 2 دانگ از یک ملک) قابل ترهین است؟

خیر، امکان ترهین سند کمتر از 6 دانگ وجود ندارد. درصورت مشاع بودن مالکیت، کلیه مالکین باید بعنوان وثیقه گذار سند رهنی را امضا نمایند.

آیا به جای وثیقه ملکی میتوان ضمانت نامه ارائه داد؟

بله امکان ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت قابل تمدید از بانکهای معتبر دارای مجوز از بانک مرکزی بجای سایر تضمینات وجود دارد.

آیا وثیقه ملکی می تواند متعلق به شخص دیگری جز شرکت تسهیلات گیرنده یا اعضای هیات مدیره باشد؟

بله، درصورتی که ملک موردنظر شرایطی که در دستورالعمل اخذ تضمینات آمده است را داشته باشد این امر امکانپذیر خواهد بود.

اگر ارزش ملک بیش از میزان وثیقه مورد نیاز باشد می توان باقیمانده آن را در رهن بانک یا صندوق دیگری قرار داد؟

بله، شرکت می بایست درخواست کتبی خود را، به واحد حقوقی ارائه دهد تا موضوع در کمیته اعتباری طرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

ضامن معتبر کیست؟

ضامن معتبر عبارتست از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که پس از ارسال مدارک خود و انجام اعتبارسنجی از سوی صندوق، تمکن مالی ایشان جهت ضمانت احراز و تایید می گردد. مدارک مورد نیاز جهت معرفی ضامن معتبر در «فرم معرفی ضامن معتبر» موجود است.

هزینه ارزیابی و ترهین وثائق و تضمینات بر عهده کیست؟

کلیه هزینه های انعقاد قرارداد، اعم از هزینه های مربوط به ارائه تضمینات و وثائق و همچنین ارزیابی و کارشناسی و کلیه هزینه های تنظیم سند رهنی با متقاضی تسهیلات است و باید قبل از انعقاد قرارداد یا اقدام صندوق پرداخت گردد.

شرایط ترهین ماشین آلات چیست؟

ترهین ماشین آلات و تجهیزات تنها در صورت درج در مصوبه کمیته اعتباری، پس از ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، در دفتر اسناد رسمی و با هزینه متقاضی انجام می گیرد. لازم به ذکر است که منظور از ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات منصوب در محل اجرای می باشند که بنا به مورد باید دارای فاکتور و بیمه نامه معتبر بوده و حداقل 130 درصد اصل و فرع تسهیلات را پوشش دهد.

آیا اعضای هیات مدیره میتوانند بجای چک شرکت، از چک شخصی خود جهت ارائه چکهای اقساط یا تضمین استفاده نمایند؟

خیر. با توجه به اینکه طرف اصلی قرارداد تسهیلات، شرکت می باشد لذا اخذ چک شخصی از اعضای هیات مدیره یا اشخاص ثالث بجای شرکت امکانپذیر نمی باشد.

آیا امالکی که دارای مستاجر میباشند قابل ترهین هستند؟

بله درصورتی که قرارداد اجاره بیش از 1 سال نباشد و در املاک تجاری مستأجر فاقد حق سرقفلی یا کسب و پیشه و تجارت به هر نحو باشد.

اقدامات مورد نیاز جهت عقد قرارداد تسهیلات در واحد حقوقی چیست؟

پس از تماس با شماره مسئول دفتر حقوقی به شماره تماس 42170871 ، متقاضی برای مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق نوآوری و شکوفائی به نشانی nsfund.ir و سپس به ترتیب، مراجعه به بخش خدمات، کاربرگ های حقوقی و سپس بارگیری فرم های درخواست انعقاد عقد قرارداد، معرفی وثیقه ملکی، معرفی ضامن معتبر و معرفی ماشین آلات و تجهیزات با توجه به وثیقه مقرر شده در مصوبه کمیته اعتباری و پس از آن تکمیل فرم ها و ارسال آن به همراه پیوست های مورد نیاز به ایمیل واحد حقوقی به نشانی legal@nsfund.ir راهنمایی می گردد. پس از ارسال فرمها و مدارک متقاضی از طریق تماس با مسئول دفتر از صحت و تکمیل بودن اسناد ارسالی اطمینان حاصل می کند. در صورتیکه اسناد ارسالی کامل باشد، پرونده به یک کارشناس حقوقی مستقر در واحد حقوقی صندوق ارجاع، و از این طریق فرایند عقد قرارداد تا ترهین و توثیق تضمینات و امضای قرارداد و تنفیذ آن پیگیری خواهد شد.

چه نوع ضمانت نامه ای جهت تضمین دریافت تسهیلات قابل ارائه است؟

ضمانت نامه باید بانکی و از نوع "تعهد پرداخت" و بدون قید و شرط و قابل تمدید ولو کراراً و مدت آن متناسب با مدت قرارداد باشد. درصورت انقضاء مدت ضمانتنامه قبل از انجام تعهدات و عدم تمدید آن از سوی متقاضی، صندوق نسبت به وصول وجه ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.

آیا املاک واقع در شهرک های صنعتی پارکها و شهرک های علمی و تحقیقاتی قابلیت ترهین دارند؟ با چه شرایطی؟

در صورتی که این املاک محل اجرای طرح و دارای پایانکار باشد به شرط درج در مصوبه کمیته اعتباری و بلامانع بودن ترهین از نظر شهرک صنعتی یا پارک مربوطه، مورد قبول می باشد. لازم به ذکر است مبنای ترهین این املاک تا سقف 60 درصد ارزش کارشناسی می باشد.

آیا ضامن میتواند از پرسنل خود شرکت تسهیالت گیرنده باشد؟

خیر.

آیا املاک اداری و تجاری به عنوان وثیقه مورد قبول میباشد؟

املاک تجاری و اداری ارزنده و سهل البیع درصورتیکه شخص ثالث حق سرقفلی یا کسب و پیشه نسبت به آن نداشته باشد و شرکت حق واگذاری آن را به هرشکل در سند رهنی از خود سلب نماید، بعنوان وثیقه قابل پذیرش هستند.

آیا امکان پذیرش املاک فاقد سند رسمی به عنوان وثیقه وجود دارد؟

خیر. املاک باید دارای سند و پلاک ثبتی باشند تا قابلیت ترهین داشته باشند.

آیا صاحبان امضاء و ضامنین و وثیقه گذاران میتوانند در محل صندوق حضور نیافته و از طریق دیگری نسبت به امضای قرارداد اقدام نمایند؟

صاحبان حق امضاء باید در محل صندوق حضور پیدا کنند. حضور ضامنین جهت احراز هویت و تفهیم مسئولیت قراردادی به ایشان در زمان عقد قرارداد الزامی است. از ضامنین و صاحبان حق امضای شرکت وکالتنامه پذیرفته نمی شود. اما وثیقه گذاران می توانند با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مطابق فرمت وکالتنامه مورد تأیید صندوق در محل صندوق و دفتر اسناد رسمی حضور پیدا نکنند. چنانچه اشخاص مذکور دارای عذر موجهی جهت حضور در محل صندوق می باشند (مانند بیماری مانع از حرکت) شرکت می تواند درخواست کتبی خود را جهت بررسی به واحد حقوقی ارائه نماید.

ارزیابی اموال منقول و غیر منقول معرفی شده از سوی شرکتها به عنوان وثیقه از چه طریقی انجام می شود و هزینه آن بر عهده کیست؟

پس از تکمیل فرم معرفی ملک به عنوان وثیقه و پیوستهای آن، در صورت نبود مشکل و کامل بودن مستندات، واحد حقوقی صندوق بنا به مورد یک یا چند نفر از کارشناسان رسمی دادگستری معتمد را جهت ارزیابی ملک تعیین می نماید و یا طی نامه ای به کانون کارشناسان محل وقوع مال منقول یا غیرمنقول، درخواست معرفی کارشناس از ایشان می نماید. لازم به ذکر است کلیه هماهنگی های مربوطه و هزینه ها برعهده متقاضی تسهیلات بوده و صندوق هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

فک رهن و استرداد تضمینات چه زمانی ممکن است؟

پس از اعلام کتبی حسابداری صندوق مبنی بر تسویه کامل بدهی شرکت.

آیا امکان ارائه تضمینات به صورت مرحله ای متناسب با پرداخت تسهیلات وجود دارد؟

درصورت درج در مصوبه اعتباری شرکت امکانپذیر است، درصورت عدم درج شرکت میتواند از طریق معاونت مربوطه درخواست خود را جهت ارائه مرحله ای تضمینات به مقام تصویب کننده ارائه دهد.

آیا امکان تغییر و تبدیل وثائق و تضمینات و یا فروش آنها پس از عقد قرارداد وجود دارد؟

چنانچه شرکت پس از ترهین عقد تغییر وثیقه را داشته باشد، می بایست وثیقه ای که به لحاظ کیفیت معادل یا بهتر از وثیقه قبلی باشد را معرفی نموده و در صورت تایید آن با جلب نظر کارشناس، امکان تبدیل وثیقه وجود دارد. فروش وثیقه بعد از تنظیم سند رهنی به شخص ثالث، صرفاً، با موافقت کتبی و قبلی صندوق و با حفظ حقوق رهنی ممکن است. تغییر تضمینات از نوعی به نوع دیگر صرفاً زمانی ممکن است که وثیقه جدید به لحاظ کیفیت و ارزش از وثیقه قبلی بهتر باشد. (مثلا تبدیل ضامن به ضمانت نامه بانکی)

آیا امکان ترهین مازاد املاک در رهن سایر بانک ها و موسسات و صندوق ها نزد صندوق وجود دارد؟

شرکت می تواند درخواست خود را به همراه نامه موافقت مرتهن اول به واحد حقوقی صندوق ارائه نماید تا موضوع در کمیته اعتباری صندوق طرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

آیا جهت عقد قرارداد تسهیلات در واحد حقوقی حضور فیزیکی متقاضی الزم است؟

صرفاً یک بار، آن هم برای امضای قرارداد. سایر مراحل و تشریفات بصورت الکترونیک و تلفنی انجام می شود.

آیا امکان اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی وثائق وجود دارد؟

بله، چنانچه متقاضی تسهیلات به نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی تضمینات و وثائق اعتراضی داشته باشد می تواند با هزینه خود درخواست کارشناسی مجدد کند. کارشناس یا خبره جدید از سوی صندوق یا کانون کارشناسان و مرکز مشاوران تعیین می گردد.

آیا فرم های مورد نیاز جهت عقد قرارداد می بایست به صورت تایپی تکمیل گردد؟

بجز فرم درخواست انعقاد قرارداد که می بایست فایل متنی آن در قالبword ارسال شود، بقیه فرمها را می توان از بصورت تایپی یا دستی تکمیل و بعد از اسکن ایمیل نمود.

مهلت عقد قرارداد از زمان ابلاغ به شرکت چند روز است؟

اگر در نامه ابلاغ مصوبه به شرکت مدت تعیین نشده حداکثر 45 روز.

آیا امکان ترهین مطالبات متقاضی از دستگاههای اجرایی نزد صندوق یا تهاتر آن مطالبات با بدهی شرکت به صندوق وجود دارد؟

چنانچه دستگاههای دولتی در قبال مطالبات شرکت متقاضی اسناد خزانه یا اوراق مشارکت صادر نموده باشند امکان ترهین آن موجود است و شرکت می تواند درخواست کتبی خود را ارسال نماید، در غیر این صورت امکان ترهین وجود ندارد. ضمناً تهاتر مطالبات شرکتها از سایر دستگاههای دولتی با بدهی شرکت به صندوق بدلیل استقلال مالی و تشکیلاتی صندوق از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، به هیچ عنوان ممکن نیست.

در صورت انقضای مدت عقد قرارداد از سوی شرکت چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

شرکت باید درخواست خود مبنی بر تمدید مدت قرارداد را به طور کتبی و مستدل خطاب به معاون مربوطه مطرح نماید تا مساله در کمیته اعتباری صندوق نوآوری و شکوفائی طرح و در خصوص آن تصمیم گیری گردد.

اگر شرکتی به مفاد مصوبه ابلاغی اعتراض داشته باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

واحد حقوقی صندوق صرفاً مجری مصوبات بوده و هیچ اختیاری در تغییر مصوبه ندارد. شرکت می تواند اعتراض و دلایل آن را به طور کتبی خطاب به معاون مربوطه اعلام نماید. معاون محترم مربوطه در صورت موافقت با درخواست نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام خواهد کرد.