پرسش-سرمایه گذاری

پرسش های متداول سرمایه گذاری

1. منظور از موضوع مشارکت چیست؟

موضوع مشارکت همان شرکت، طرح سرمایه‌پذیر و بطور عمومی متقاضی جذب سرمایه است.

2. تفاوت سرمایه‌گذاری با تسهیلات چیست؟

منظور از سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها، تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌های دانش بنیان و نوآور و مشارکت در سود یا زیان احتمالی است. در سرمایه گذاری تعهدی برای بازپرداخت منابع دریافتی وجود ندارد و بدیهی است وثیقه ای نیز برای اصل یا فرع مبالغ تخصیص داده شده اخذ نخواهد شد. در این چارچوب صندوق در سود و زیان احتمالی برابر با سهم الشرکه خود سهیم است.

3. صندوق چگونه با متقاضیان مشارکت می‌کند؟

مدل مشارکت صندوق هم‌سرمایه‌گذاری است؛ هم‌سرمایه‌گذاری صندوق در ۲ قالب «مشارکت ۲ جزیی» و «مشارکت ۳ جزیی» اجرا می‌شود. تفاوت این آنها در ادامه مشخص می‌شود.

4. هم‌سرمایه‌گذاری به چه مفهومی است؟

اصطلاح هم‌سرمایه‌گذاری به مفهوم همراهی صندوق با یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای است. بنابراین صندوق به اتکای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای اقدام به تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در یک موضوع مشارکت خواهد کرد. در این‌جا سرمایه‌گذاری که صندوق به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌شناسد، عاملین سرمایه‌گذاری صندوق هستند. در این چارچوب نقش اصلی بر عهده عاملین سرمایه‌گذاری است و صندوق به عنوان هم‌سرمایه‌گذار به تشخیص، مدیریت و قدرت ارزیابی آنها اعتماد کرده و آنها را همراهی می‌کند.

5. تفاوت مدل هم سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری مستقیم چیست؟

در سرمایه گذاری مستقیم صندوق به صورت مستقیم شریک موضوع مشارکت و کارآفرینان است. اما در این مدل مسئولیت مدیریت، نظارت، خروج، تصمیم‌گیری و انتخاب نماینده حقوقی در موضوع¬های مشارکت با عامل سرمایه گذاری است. سهام صندوق نیز به نام عامل است و کلیه تعاملات موضوع مشارکت با عامل خواهد بود.

6. چرا صندوق از هم‌سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند؟

صندوق نوآوری و شکوفایی یک نهاد عمومی است. نهادهای عمومی با مشکلاتی مانند: فرایندهای پیچیده، انعطاف پایین در تصمیم‌گیری، عدم شناخت اقتضائات اکوسیستم دانش‌بنیان، محدودیت در ارائه خدمات، تغییرات مدیریتی و... مواجه هستند. از طرف دیگر مشارکت یک همکاری طولانی مدت است؛ در دوره همکاری نیاز است همه شرکا کاملا هماهنگ باشند و خود را با نوسانات و تحولات تطبیق دهند. بعلاوه ذات سرمایه‌گذاری خطرپذیر با محدودیت‌های نهادهای عمومی سازگار نیست. بنابراین در قالب هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از دخالت مستقیم خود در بازار کاسته و بنگاهداری خود را به حداقل می‌رساند. در عین حال ریسک ایده‌های نوآورانه و موضوعات دانش‌بنیان را نیز از طریق تزریق منابع کاهش خواهد داد. در این قالب کلیه عملیات از ارزیابی تا خروج تحت مدیریت عاملین سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و حتی سهام صندوق نوآوری و شکوفایی در موضوع مشارکت نیز به نام عامل است.

7. منظور از عامل کیست؟ چه اشخاص حقوقی واجد شرایط اخذ عاملیت‌اند؟

عامل هم ‏سرمایه‏ گذاری، صندوق‏های پژوهش و فناوری و یا سایر صندوق‏های مالی دارای مجوز قانونی هستند که طرف قرارداد صندوق در قرارداد هم ‏سرمایه‏گذاری بوده و مسئولیت‏های غربالگری اولیه، ارایه طرح توجیهی به صندوق، عقد قرارداد سرمایه ‏گذاری با موضوعات مشارکت و مسئولیت‏‎های مدیریتی، اجرایی و نظارتی بر موضوعات مشارکت را بر عهده دارند.

8. منظور از مشارکت دو جزئی و سه جزئی چیست؟

مشارکت دو جزئی بین صندوق و عامل به عنوان ارکان مشارکت انجام می‌شود. صندوق در این قالب حداکثر ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز را تامین میکند و عامل نیز متعهد خواهد بود حداقل ۲۰ درصد از نقدینگی مورد نیاز هر موضوع مشارکت را از منابع خود شخصا تامین کند. در مشارکت سه جزئی ارکان مشارکت صندوق، عامل و یک جزء سوم به نام نهاد همکار است. در این قالب مجموع تامین مالی عامل و نهاد همکار باید حداقل ۲۰ درصد باشد و حداکثر ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز توسط صندوق تامین میشود. نکتهی حایز اهمیت این است که آورده¬ی نقدی نهاد همکار و عامل نمیتواند کمتر از ۵ درصد باشد. به عبارت دیگر نهادهای دارای موضوعات مشارکت می‌تواند از طریق عاملین سرمایه‌گذاری برای دریافت منابع صندوق اقدام کنند. کافی‌است مجموع آورده نهاد همکار و عامل حداقل ۲۰ درصد از سرمایه مورد نیاز باشد.

9. تفاوت مشارکت دوجزئی و مشارکت سه جزئی چیست؟

در مشارکت سه جزئی حالت علاوه بر عامل، یک نهاد همکار مانند شتابدهنده ، پژوهشکده، مرکز رشد و .. حضور دارد. حداقل آورده نهاد همکار پنج درصد سرمایه مورد نیاز است هدف از این مدل فراهم کردن امکان همکاری صندوق با نهادهای فعال در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان کشور است. به طور نمونه شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند از طریق تعامل با یکی از عاملین سرمایه‌گذاری، موضوعات مشارکت پیشنهادی خود را به صندوق معرفی و جذب منابع کنند. بنابراین تمامی نهادهای علمی و پژوهشی کشور می‌توانند در صورت توافق با یک عامل سرمایه‌گذاری منابع مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

10. نوع سرمایه گذاری صندوق به چه شکل خواهد بود؟

سرمایهگذاری صندوق و عامل صرفاً نقدی است و هیچیک آورده غیر‏نقدی ندارند.

11. آیا موضوع مشارکت باید حتماً دانش‌بنیان باشد؟

موضوع مشارکت بایستی شرکت دانش بنیان باشد؛ در صورتی که موضوع مذکور دانش‌بنیان نیست لازم است عامل سرمایه‌گذاری دانش بنیان باشد.

12. متقاضیان چگونه فرایند را آغاز کنند و گام نخست برای سرمایه‌گذاری در این چارچوب چیست؟

متقاضی بایستی در گام نخست به یکی از عاملین سرمایه‌گذاری صندوق مراجعه کند. پس از آن موضوع فعالیت و طرح خود را ارائه و مدارک مورد نیاز عامل برای بررسی و ارزیابی را در اختیار عامل قرار می¬دهد. عامل به‌صورت مستقل اقدام به ارزیابی موضوع می‌کند. پس از انجام مذاکرات با عامل سرمایه‌گذاری و توافق در خصوص ابعاد مختلف مشارکت، عامل موضوع را به صندوق پیشنهاد خواهد کرد.

13. تزریق سرمایه مورد نیاز در طی مراحل اجرای کار چگونه خواهد بود؟

تزریق منابع مالی به صورت مرحله به مرحله خواهد بود.

14. دوره مشارکت چه مدت است؟ و شامل چه مراحلی است؟

دوره مشارکت با عاملین در هر موضوع مشارکت، پنج سال است و با سپری شدن آن دوره نقدی‏سازی و خروج باید شروع شود. در موارد خاص ‌که به هر دلیل امکان خروج فراهم نباشد، مدت مذکور قابل تمدید است.

15. ماهیت ثبتی موضوع مشارکت چیست؟

اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی این است که مشارکت در قالب یک شرکت سهامی خاص انجام شود. شرکت مذکور ممکن است موجود بوده یا پس از عقد قرارداد ثبت شود.

16. فرآیند ارزیابی طرح ها در صندوق نواوری و شکوفایی چگونه است؟

پس ارائه طرح های توجیهی هر یک از موضوعات پیشنهادی توسط عامل، صندوق نسبت به ارزیابی اقدام می‌کند. ممکن است صندوق به منظور تسریع فرایند، از کارگزاران یا مشاوران فنی استفاده کند .

17. زمان‌بندی ارزیابی چگونه است؟

هدف صندوق ارائه پاسخ در کمترین زمان ممکن است. مهمترین شاخص در تسریع فرایند ارائه اطلاعاتی است که صندوق در «پیوست ب» راهنمای هم‌سرمایه‌گذاری خود به آنها اشاره کرده است. بنابراین در صورتی‌که اطلاعات مذکور در زمان ارائه پیشنهادات به صندوق ارسال شده باشد، صندوق در کمترین زمان ممکن ارزیابی، عقد قرارداد و پرداخت را انجام خواهد داد.

18. منظور از ضریب هم سرمایه‌گذاری در قرارداد هم سرمایه‌گذاری چیست؟ این ضریب به چه نحو تعیین می‌شود؟

نسبت آورده نقد صندوق و آورده نقد عامل ضریب هم سرمایه گذاری نام دارد. ضریب هم سرمایه گذاری 1:1 الی 1:4 است؛ شاخص تعیین کننده در تعیین این ضریب اولویت استراتژیک و فناورانه یک موضوع مشارکت است. در راهنمای سرمایه‌گذاری حدود و ثغور ضریب مذکور و سیاست اجرایی صندوق در این خصوص مشخص شده است.

19. گستره و عمق نظارت صندوق بر قراردادهای هم‌سرمایه‌گذاری تا چه میزان است؟

صندوق در امور اجرایی و مدیریتی دخالتی ندارد و نظارت صندوق صرفاً در قالب دریافت گزارش¬های دوره‌ای و حصول اطمینان از عدم تخلف توسط مشارکت‌کنندگان است. صندوق در وجود نظم و ساختار دقیق مالی در موضوعات مشارکت بسیار حساس است. لذا مقتضی است موضوعات مشارکت تهیه صورت‌های مالی دوره‌ای حسابرسی شده و ایجاد زیرساخت‌های مالی و حسابدرای دقیق را در اولویت برنامه‌ خود قرار دهند.

20. صندوق نوآوری و شکوفایی با چه شرایطی در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی مشارکت می‌کند؟

صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 40 درصد در تاسیس صندوق های جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت خواهد کرد. همچنین متناسب با ساختار کمیته سرمایه‌گذاری صندوق مذکور نماینده خود را معرفی می‌کند.

21. آیا صندوق در تاسیس صندوق‌های جسورانه صرفا حوزه‌های خاصی را مد نظر دارد؟

صندوق محدودیتی در مشارکت در این صندوق ها ندارد.

22. شرایط صندوق برای همکاری در تاسیس صندوق¬های جسورانه به چه نحوی است؟

صندوق در چارچوب اساس‌نامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس عمل می‌کند. محدودیت‌های احتمالی نیز در همین چارچوب است و به نحوی است که برای تمامی مشارکت کنندگان حقوق منصفانه ایجاد شود. این خصوص صندوق حقوق یک‌جانبه‌ای را مطالبه نخواهد کرد.

23. نقش صندوق در تاسیس یک صندوق جسورانه یا خصوصی چیست؟

صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از موسسان (سهامداران ممتاز) مشارکت دارد و نقش مدیر صندوق را نخواهد داشت.

24. آیا صندوق در خصوص پاداش، کارمزد، درصد تادیه اولیه و سرمایه صندوق چارچوب مشخص و سقف مصوبی دارد؟

صندوق نوآوری و شکوفایی مانند هر سرمایه‌گذاری بر اساس جذابیت پیشنهاد دریافتی، سابقه، تخصص و توجیه اقتصادی، پیشنهادها را ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌کند.