آلبوم تصاویر و فیلم ها

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت نفت- 27 الی 29 بهمن 98