فراخوان حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید دارای بهره‌بردار

فراخوان حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید دارای بهره‌بردار (ساخت نمونه اولیه محصول)

به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان می‌رساند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به جهش تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان، برنامه مشترکی را برای «حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید دارای بهره‌بردار» توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار خود قرار داده‌اند.
در قالب این برنامه، چنانچه یک شرکت دانش‌بنیان موفق به انعقاد قرارداد ساخت نمونه «محصول فناورانه با قابلیت دانش‌بنیان شدن» با یک بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) شود، معاونت علمی و فناوری محصول جدید را از نظر فنی ارزیابی و در صورت تأیید، صندوق نوآوری و شکوفائی نیز به تامین مالی آن با اولویت تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) با نرخ 9% خواهد پرداخت.
شرایط محصول و شرکت متقاضی
1.    شرکت متقاضی باید در زمان ارائه درخواست شرکت در این فراخوان، دانش‌بنیان باشد؛ به این معنا که حداقل یک محصول دانش‌بنیان داشته باشد.
2.    هدف این فراخوان، حمایت از ساخت نمونه یک محصول فناورانه برای اولین بار است. بنابراین نمونه محصول مورد نظر شرکت‌های متقاضی نباید تا کنون توسط شرکت متقاضی ساخته شده باشد.
3.    شرکت دانش‌بنیان متقاضی باید حتماً یک تفاهم‌نامه، پیش‌قرارداد یا قرارداد برای ساخت این نمونه محصول (در هر تیراژی) با یک بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری، اعم از دولتی، خصوصی یا تعاونی) منعقد کرده باشد.
4.    محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از محصولات تاییدشده قبلی شرکت مشابهت داشته و یا نسخه ارتقایافته آن باشد. این موضوع توسط مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ارزیابی می‌شود.
5.    تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 80% مبلغ قرارداد به شرکت دانش‌بنیان (مجری قرارداد) تخصیص می‌یابد و باقیمانده مبلغ باید توسط بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) تامین شود. تسهیلات به شرکت دانش‌بنیان (مجری) پرداخت می‌شود، اما بازپرداخت آن بر عهده بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) است.
6.    در صورتی که به هر دلیل امکان استفاده از تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) وجود نداشته باشد، تامین مالی قرارداد با استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی (از جمله تسهیلات نمونه‌سازی یا سرمایه در گردش) قابل بررسی است.
فرایند اجرایی
1.    اعطای تسهیلات در این فراخوان، فرآیندی دو مرحله‌ای است که در مرحله اول آن، ارزیابی دانش‌بنیانی محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری، و در مرحله دوم آن، ارزیابی تسهیلات و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.
2.    شرکت متقاضی باید با ورود به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست خود را در بخش «حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید» تکمیل و ثبت کند.
در این مرحله، مدارک مورد نیاز برای ارزیابی دانش‌بنیانی عبارت است از:
•    اطلاعات محصول جدید و محصولات تاییدشده قبلی که به لحاظ فناوری با این محصول مشابهت دارند.
•    اطلاعات تفاهم‌نامه، پیش‌قرارداد یا قرارداد با بهره‌بردار (کارفرما یا مشتری) برای ساخت بار اول محصول.
3.    سپس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، پیشنهاد ساخت محصول جدید را ارزیابی و نتیجه را به اطلاع متقاضی می رساند.
4.    پس از دریافت تائیدیه از مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، متقاضی جهت تامین مالی قرارداد مربوطه، تسهیلات مورد نظر را (با راهنمایی و مشاوره کارشناس صندوق) انتخاب و فرایند ارزیابی ارائه تسهیلات توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام با شماره 42170118-021 (سرکار خانم نظری) تماس بگیرید.