معاونت برنامه ریزی

معاونت برنامه ریزی

 

معاون برنامه ریزی: آقای روح ا... ذوالفقاری

 

معاونت برنامه ریزی

 

ماموریت های معاونت برنامه ریزی شامل بخش های زیر است:

 • تدوین، پایش و بروزآوری برنامه‌های راهبردی و عملیاتی صندوق
 • تدوین و بروزآوری آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سایر روش‌های اجرایی مورد نیاز صندوق
 • طراحی و استقرار نظام پایش عملکرد صندوق در راستای ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت ارائه خدمات
 • ایجاد، نگهداشت و توسعه نرم افزارها ، سامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تعاملات بانکی و بسترسازی برای توسعه همکاری‌های لازم در راستای ارائه خدمات اهرمی
 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین و تخصیص منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز صندوق و نظارت راهبردی بر حسن هزینه‌کرد آن
 • تدوین، پایش و بروزآوری ساختارسازمانی صندوق و نظارت بر حسن پیاده‌سازی آن
 • انجام مطالعات و تحلیل‌های راهبردی و برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت تعالی و توسعه خدمات
 • طراحی، استقرار و پایش نظام‌های مدیریتی در هماهنگی با سایر ذینفعان

مدیریت های معاونت برنامه ریزی:

 • مدیریت مطالعات و برنامه­ ریزی راهبردی - خانم فاطمه هشدار
 • مدیریت سیستم­ها و روش­ها - آقای صادق رسولی
 • مدیریت پایش و ارزیابی عملکرد 
 • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - آقای کورش مقدسی