خرید محل کار

خرید محل کار

 • به میزان 70 % ارزش کارشناسی رسمی ملک، نرخ 18%
 • سقف تسهیلات در تهران 20 میلیارد ریال، کلان‌شهرها 15 میلیارد ریال و سایر شهرها 10 میلیارد ریال و پرداخت از طریق بانک‌های عامل
 • استفاده مجدد از این تسهیلات هر 10 سال یک‌بار
 • در صورت دارا بودن شرایطی (از قبیل ارائه درخواست درخواست به صورت تجمعی و در قالب مجتمع فناوری، استقرار کارگاه تولیدی در شهرک‌های صنعتی، خرید اموال تملیکی صندوق، بانک‌ها و ... ، استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته، استقرار در پارک‌های علم و فناوری و نواحی نوآوری) نرخ تسهیلات نهایتاً تا 6/12 درصد قابل کاهش است.
 • سند محل مذکور یا تضامین دیگر به تشخیص بانک از شرکت اخذ خواهد شد.
 • بازپراخت تسهیلات بدون تنفس و 4 سال خواهد بود.

 

شرایط میزان تخفیف نرخ در صورت تشخیص صندوق
کاربری املاک شهری تملک در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام تجمیعی در تملک و ایجاد مجتمع­های فناوری تملک واحد یا احداث در پارک­های علم و فناوری و نواحی نوآوری اموال تملیکی صندوق، بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی و دولتی
دفتر کار اداری 0% 2% 2% 3% 3%
کارگاه صنعتی &2% 4% 5% 5%

 

ضوابط اختصاصی

 • این تسهیلات تا سقف 70% از مبلغ کارشناسی شده ملک قابل پرداخت است.
 • سقف استفاده هم­زمان از تخفیفات فوق در نرخ تسهیلات، 6% است.
 • ارائه تسهیلات خرید محل کار برای هر شرکت، هر ده سال یک­بار قابل انجام است.
 • اجاره بلندمدت عرصه و تملک اعیانی در پارک‌های علم وفناوری و سایر موارد مشابه، به عنوان تملک محل کار تلقی می‌شود.

مدارک

 • لیست بیمه
 • صورت مالی حسابرسی شده
 • گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری
 • اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت