ثبت حق به‌نژادی

ثبت حق به‌نژادی

ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی سبب توسعه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، افزایش تجارت محصولات کشاورزی و سرمایهگذاری در این زمینه و تأمین و حمایت از شهرت بین¬المللی صادرات محصولات است. شرایط ماهوی ثبت رقم جدید گیاهی شامل جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری است. براساس این قانون حق انحصاری تولید، تکثیر، فروش، صادرات و واردات به مدت ۱۸ سال به، بهنژادگر داده میشود.

از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، بخش شایان توجهی از هزینههای ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی را به طور بلاعوض میپردازد. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ثبت و معرفی حق بهنژادی، در انتهای فرایند ثبت به شرکت دانش‌بنیان پرداخت می‌شود. متقاضیان میتوانند جهت برخورداری از حقوق ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی از طریق موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر و نهال اقدام نمایند. تمامی شرایط، آزمونها و تعرفههای قیمت در سایت این موسسه نگاشته شده است. http://www.spcri.ir

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

ثبت حق به‌نژادی

20  میلیون تومان

20 میلیون تومان

85 درصد

 

 

 

 

 

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

2

بررسی درخواست شرکت توسط مدیریت توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه مدیریت دفتر توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

انجام امور مربوط به ثبت و معرفی رقم توسط متقاضی

شرکت موظف است تمامی امور ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی را  از طریق موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر و نهال انجام دهد.

لینک­ زیر جهت راهنمایی ثبت و معرفی رقم جدید گیاهی است:

- موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر و نهال

http://www.spcri.ir/

5

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت ارقام جدید گیاهی، 85 درصد هزینه‌های ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی تا سقف 20 میلیون تومان است.

6

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان  پرداخت خواهد شد:

·    تاییدیه ثبت و معرفی رقم از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

·  تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت و معرفی

·  نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (اعلام شماره حساب/ شبای شرکت)

 

 

 

 

 

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع رسانی خدمات توانمند سازی:tavanmandsazi@