مالکیت فکری

مالکیت فکری

 

نظام حمایت از مالکیت فکری یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است چرا که نظام مالکيت فکری امروزه به یکی از مسائل زیر بنایی سياست نوین اقتصادی در سطح بین‌المللی و بستری برای فراهم آمدن توسعه پایدار در کشورها تبدیل شده است و بدون حمایت از دارایی‌های فکری همواره محققان ترس از بهره‌برداری غیرقانونی از آثارشان دارند و این موضوع سبب می‌شود که رشد کشورها و توسعه دانش در آن به تعویق بیافتد. همچنین با توجه به اهمیت خدمات مالکیت فکری در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و حفاظت و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت بلاعوض جهت حفاظت از حقوق مالکیت فکری را آغاز کرده است.

از آنجا که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی را در پیشروی علم و فناوری بازی می‌کنند واکثر دارایی‌های این شرکت‌ها، دارایی‌های فکری است و با توجه به اینکه دانش و فناوری به وجود آمده در این شرکت ها سود اجتماعی و اقتصادی عمیقی بر جامعه دارد لذا حفاظت از مالکیت فکری نقش بسزایی دارد.

 

خدمات حفاظت مالکیت فکری در صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است:

 • نیازسنجی دارایی‌های فکری
 • جست‌وجوی دانش‌پیشین
 • تحلیل پتنت
 • تحلیل نقض پتنت
 • تدوین پیش‌نویس قرارداد
 • ثبت اختراع در داخل کشور
 • ثبت تقاضانامه در معاهده PCT  و یا  ثبت موقت در کشور آمریکا
 • ثبت اختراع در آمریکا
 • ثبت اختراع در سایر کشورها
 • ثبت نشان تجاری در داخل و خارج کشور
 • ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج کشور
 • ثبت حق به‌نژادی

شرکت های دانش بنیان متقاضی می توانند برای استفاده از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در سامانه غزال به آدرس ghazal.inif.ir ثبت نام نمایند.