عارضه یابی شرکت های دانش بنیان

عارضه یابی شرکت های دانش بنیان

هوشمندانه کسب و کار کنیم

موفقیت سازمان ها مبتنی بر شیوه های کمی و کاملا منطقی نیست، بلکه بیشتر به عوامل غیرقابل اندازه گیری نظیر انسان ها، کیفیت کار و خدمات مشتری و از همه مهمتر به انعطاف پذیری لازم در مقابل شرایط متغیر بستگی دارد.بقای سازمان ها به درک واقع بینانه از وضع موجود، ترسیم هوشمندانه ی هدف ها و تعیین راهبردهای کارآمد برای ایجاد تغییر بستگی دارد. مبنای برنامه های ایجاد تغییر تشخیص و یا عارضه یابی است. بنابراین عارضه یابی یکی از ابزارهای تحول سازمان است.