ضمانت‌نامه‌های پیمان

ضمانت‌نامه‌های پیمان

این خدمت به منظور صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی از طریق بانک‌های همکار به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود.

 

  • ضمانت‌نامه‌ها بانکی است و از طریق بانک‌های همکار صادر می‌شود.
  •  شرایط صدور ضمانت‌نامه شامل نوع تضمین و میزان سپرده با توجه به اعتبار شرکت مشخص می‌شود.
  • صدور ضمانت‌نامه برای قراردادهای محصولات دانش‌بنیان شرکت‌ها و ملزومات آنها
  • نداشتن اقساط معوق و چک برگشتی، عدم شمول ماده 141 قانون تجارت و ... الزامی است.
  • صدور ضمانت‌نامه ارزی منوط به تایید اولیه بانک عامل است.

 

  • ضمانت‌نامه‌های بانکی قابل صدور :

                                                                     

 

مزایای ضمانت‌های صادره از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی:

  • تأمین 50 درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق
  • تخفیف 30 درصدی در کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی

 

 


برای آشنایی بیشتر با خدمت ضمانت‌نامه، موشن‌گرافی زیر را مشاهده نمایید.