آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها

تشریح عملکرد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی(صندوق های جسورانه سرو رشد پایدار یکم، پویا...

1400/04/23

تشریح عملکرد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی(صندوق های جسورانه دایان انرژی، رویش نوین سبز،...

1400/04/22

مستندی درباره دیدگاه‌های مرحوم مهندس ترکان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به مناسبت چهلمین روز درگذشت...

1400/04/02

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق-15 الی 17 تیر 99

1399/04/18

رویداد جذب سرمایه در حوزه ICT و IT

1399/04/10

رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی

1399/03/20

اولین رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت

1399/03/02

رویداد صنایع غذایی در اخبار شبکه یک سیما

1398/06/10

رویداد ارائه توانمندی های کشور در فناوری های نوین پهپاد

1398/05/27