آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها

رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق-15 الی 17 تیر 99

1399/04/18

رویداد جذب سرمایه در حوزه ICT و IT

1399/04/10

رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی

1399/03/20

اولین رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت

1399/03/02

رویداد صنایع غذایی در اخبار شبکه یک سیما

1398/06/10

رویداد ارائه توانمندی های کشور در فناوری های نوین پهپاد

1398/05/27