مجتمع فناوری تبریز

مجتمع فناوری تبریز

 

مجتمع فناوری شماره 7 تبریز
سرمایه گذار صندوق نوآوری و شکوفایی
بهره بردار شرکت های دانش بنیان
تعداد طبقات 11 طبقه، دارای دو طبقه پارکینگ در زیرزمین
  700 مترمربع
زیربنای ناخالص  
زیربنای خالص 1540.61 مترمربع
تعداد واحد 24 واحد
مساحت واحد ها از 58.75 مترمربع الی 67.75 مترمربع