ناشر منبع

null فراخوان جذب کارگزار نظارت تسهیلات
07:53

فراخوان جذب کارگزار نظارت تسهیلات

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور برون سپاری فرآیند" نظارت بر طرح ها " اقدام به شناسایی و بکارگیری کارگزار (مشاور) ذیصلاح نماید.

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور برون سپاری فرآیند" نظارت بر طرح ها " اقدام به شناسایی و بکارگیری کارگزار (مشاور) ذیصلاح (در استان های  تهران، البرز، قم، مازندران، کرمانشاه و آذربایجان شرقی )  نماید.

از متقاضیانی که دارای موضوع اساسنامه مرتبط و سابقه فعالیت در این حوزه می باشند، دعوت می گردد جهت ثبت درخواست کارگزاری به  سامانه غزال ، قسمت میزکار، کارگزاران جدید مراجعه و در صورت نداشتن نام کاربری و رمز عبور از قسمت همکاری با صندوق (کارگزاری)، ایجاد حساب کاربری را ثبت نمایند.

تلفن تماس در صورت نیاز به راهنمایی:    42170891
 

ارسال ایمیل