ناشر منبع

null   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
15:56

  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

 صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به شماره فراخوان 2000093596000008) نسبت به شناسایی وانتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت جهت ایجاد سامانه ی یکپارچه و هوشمند اطلاعات صندوق های پژوهش و فناوری اقدام نماید .

     صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به شماره فراخوان 2000093596000008) نسبت به شناسایی وانتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت جهت ایجاد سامانه ی یکپارچه و هوشمند اطلاعات صندوق های پژوهش و فناوری اقدام نماید .

لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکرکه تمایل به شرکت درارزیابی کیفی رادارند دعوت به همکاری می گردد.
تمامی مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت ، ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/07/04می باشد.  
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 می باشد.  
شرایط دریافت اسناد فراخوان شامل موارد ذیل می باشد :
1-    زمان تاسیس شرکت سال 95ویا قبل از آن باشد.
2-    دارا بودن گواهی رتبه یک تا پنج شورای عالی انفورماتیک کشورباموضوع تولید وپشتیبانی سامانه های نرم افزاری.
3-    استقرار دفتر مرکزی ویا شعبه فعال ومسلط به امور فنی درتهران
4-    دارا بودن گواهینامه امنیت افتا درخصوص حداقل یک سامانه نرم افزاری پیاده سازی شده درشرکت
5-    دارا بودن سابقه مثبته درطراحی وپشتیبانی انبارداده ، داشبوردهای اطلاعاتی ،مدیریتی وگزارشات ،داده کاوی همچنین آشنایی با مفاهیم میکروسرویس وتبادل اطلاعات ازطریق وب سرویس
توضیح : این فراخوان مشمول مقررات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه آن نبوده و تابع مقررات داخلی صندوق نوآوری و شکوفایی واسناد فراخوان حاضر می باشد .
آدرس : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان پردیس ،کوچه زاینده رود شرقی ، پلاک 24 ، ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی ، طبقه هشتم ، واحد ارتباطات وفناوری اطلاعات - تلفن:  02142170775

ارسال ایمیل