ناشر منبع

null روبات‌های نرم از سالمندان پرستاری می‌کنند
با کمک چاپ سه‌بعدی؛ 11:50

روبات‌های نرم از سالمندان پرستاری می‌کنند

محققان دانشگاه پردو در آمریکا روشی ابداع کرده‌اند که این امکان را می‌دهد که هر کسی با کمک چاپ سه‌بعدی، روبات نرم طراحی کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، امروز جمعیت سالخورده جهان روز به روز در حال افزایش است. تعداد افراد مسن‌تر، یعنی بالای ۶۰ سال، تا سال ۲۰۵۰ به بیش از دو برابر امروز افزایش خواهد یافت و رشد این گروه از اجتماع حتی سریع‌تر از همه گروه‌های سنی جوان در سراسر جهان خواهد بود.

این روند با افزایش تقاضا برای مراقبت از سالمندان آن هم به صورت ۲۴ ساعته نه تنها در بیمارستان‌ها یا خانه‌های سالمندان، بلکه در خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصی همراه خواهد بود. بر همین اساس، هم‌اکنون روبات‌های پرستاری برای این قشر از جامعه طراحی شده‌اند که می‌توانند بسیاری از کارهای یک پرستار را انجام دهند و از آنها مراقبت کنند. پیش‌بینی می‌شود که تعداد این روبات‌ها تا سال ۲۰۴۵ به دلیل تقاضای زیاد به ۴۵۰ هزار واحد برسد، زیرا در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با کمبود پرستار و نیروی مراقبتی برای نگهداری از سالمندان روبرو هستند.

محققان می‌گویند: متاسفانه ساختار سخت و محکم روبات‌های پرستار کنونی مانع از ایجاد ارتباط ایمن انسان و روبات‌ می‌شود و کمک آنها محدود به تعاملات اجتماعی است. هنوز هم شرایط طوری نیست که شما بخواهید دست کودکان یا افراد سالخورده‌تان را با خیال راحت در دستان یک روبات بگذارید.

با این حال، تحقیقات جدید محققان در زمینه علوم مواد، موجب شده که به ابداع روشی برای ساخت روبات‌هایی دست پیدا کنند که بدن‌های تغییرپذیری دارند؛ به این شکل که زمانی که به آنها دست می‌زنیم مثل آهن سفت و محکم نیستند و تا حدودی تغییر شکل می‌دهند، اما هم‌اکنون، طراحی، ساخت و کنترل پیچیده روبات‌های نرم مانع تجاری شدن این فناوری و کاربرد آن در خانه می‌شود.

محققان دانشگاه پردو در همین راستا روشی را ابداع کردند که می‌توان با کمک چاپگر سه‌بعدی روبات‌های نرم طراحی کرد. ویدئوی زیر نحوه تغییر شکل این روبات‌های نرم را نشان می‌دهد.

ارسال ایمیل