ناشر منبع

null «رویداد نمک‌زدایی از نفت خام» برگزار می‌شود
به همت پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و شرکت دانش‌بنیان کاریز اعتماد 12:17

«رویداد نمک‌زدایی از نفت خام» برگزار می‌شود

«رویداد نمک‌زدایی از نفت خام» از سلسله رویدادهای به هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری با محوریت نیازهای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در تاریخ ۴ خرداد برگزار می‌شود. 
در این رویداد مسائل و چالش‌ها با اولویت نمک‌زدایی نفت خام مطرح و از استارت آپ‌ها،شرکت‌ها و مجموعه های دانش‌بنیان درخواست می‌شود که برای حل آن ها راه حل ارائه کنند که در صورت توافق، منجر به انعقاد قرارداد همکاری بین ارائه دهنده راه حل و سازمان مرتبط خواهد شد.
متقاضیان شرکت در این وبینار به منظور اطلاع بیشتر از نیازمندی ها و ارسال طرح به این لینک مراجعه نمایند.
Karizetemad.ir/oilevent

ارسال ایمیل