ناشر منبع

null فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی
14:34

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی

صندوق نوآوری و شکوفایی قصد دارد نسبت به ضمانت بخشی از اصل سرمایه تامین شده توسط تامین‌کنندگان حقیقی در سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز از شرکت فرابورس ایران اقدام نماید و در این راستا از تمامی نهادهای مالی/ عاملین حائز شرایط جهت شروع فرآیند همکاری دعوت به عمل می‌آورد. 
در این راستا لطفا فایل ضمیمه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1400/02/26 به آدرسinvestment@inif.ir  ارسال نمایید. 
برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن 02142170522 تماس بگیرید. 

فراخوان همکاری با سکوهای تامین مالی جمعی
 

ارسال ایمیل