ناشر منبع

null استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تعداد محدودی از طرح‌های دانش‌بنیان
09:29

استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تعداد محدودی از طرح‌های دانش‌بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای رسالت خود در خصوص «مشارکت و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در مراحل تجاری‌سازی طرح‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم» در نظر دارد که با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تعداد محدودی از طرح‌های دانش‌بنیان با شرایط زیر مشارکت کند:
1.    تأمین مالی باید به روش تأسیس شرکت سهامی عام و پذیره‌نویسی سهام در بازار سرمایه صورت گیرد. 
2.    حداقل حجم سرمایه‌گذاری (مجموع سرمایه اولیه شرکت سهامی عام در شرف تأسیس) 5،000 میلیارد ریال باشد.
3.    حداقل آورده نقد سرمایه‌گذاران (متقاضیان) در طرح برابر با 500 میلیارد ریال باشد.
4.    سطح ریسک سرمایه‌گذاری طرح پایین و در حد مطلوب بوده به گونه‌ای که برای سرمایه‌گذاری جذابیت داشته و امکان اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار را نیز داشته باشد.
5.    طرح باید دارای مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری بوده و شرکت پس از تأسیس امکان اخذ مجوز دانش‌بنیان را داشته باشد.
از متقاضیان دارای توانمندی‌های مرتبط و سابقه فعالیت در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، دعوت می‌شود که از تاریخ درج این آگهی، تا حداکثر 1399/07/01 درخواست خود را به انضمام معرفی طرح دانش‌بنیان به صورت مکتوب به معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام نموده و جهت هماهنگی و مشاوره با کارشناس معاونت سرمایه‌گذاری جناب آقای ولی پارسایی به شماره 42170000-021 داخلی 521 تماس حاصل فرمایند.
 

ارسال ایمیل