ناشر منبع

null فراخوان مقاله برای کتاب "Innovative Finance for Technological Progress"
09:50

فراخوان مقاله برای کتاب "Innovative Finance for Technological Progress"

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تدوین منبعی جامع در حوزه تأمین مالی نوآوری‌، گردآوری، تدوین و انتشار کتاب “Innovative Finance for Technological Progress; Roles of Fintech, Financial Instruments, and Institutions” را با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری و با مشارکت اساتید و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در دستور کار قرار داده است. بدین وسیله از صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزه دعوت می‌شود چکیده مقاله‌های خود را در چارچوب فراخوان پیوست‌، حداکثر تا 25 ژوئن 2021 (4 تیر 1400) ارسال کنند.

فراخوان پیوست

ارسال ایمیل