ناشر منبع

null رویداد تبادل فناوری زبان فارسی برگزار می‌شود
16:04

رویداد تبادل فناوری زبان فارسی برگزار می‌شود

مذاکرات تجاری برای رویداد تبادل فناوری حوزه زبان و ادب فارسی، بنا به درخواست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور ارائه راهکار برای 9 نیاز فناورانه اوایل بهمن‌ماه سال جاری در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شد و در نهایت روز سه‌شنبه 12 اسفندماه تفاهم‌نامه همکاری بین فرهنگستان، بنیاد سعدی و موسسه لغت‌نامه دهخدا با 10 تا 15 شرکت‌ دانش‌بنیان یا استارت‌آپ منتخب منعقد خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، روند اجرای این رویداد با شناسایی نیازها آغاز شد. در این مرحله، با همکاری نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان فناوری اطلاعات در مجموع 9 نیاز فناورانه احصا شد که شامل دو نیاز برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، 6 نیاز برای بنیاد سعدی و یک نیاز موسسه لغت‌نامه دهخدا بود.
در ادامه به منظور یافتن راهکارهای فناورانه فراخوانی منتشر شد. ابتدا با جستجو در بانک اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان، 615 شرکت که محصولات و خدمات آنها تناسب بیشتری با نیازهای فناورانه داشت، شناسایی شدند و سپس فراخوانی سراسری منتشر شد تا علاوه بر این 615 شرکت، سایر شرکت‌ها نیز با نیازهای فناورانه آشنا شده و شرکت‌های توانمند، آمادگی خود را اعلام کنند. در پایان این مرحله، 121 شرکت دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپ آمادگی خود را برای حضور در رویداد اعلام کردند.
ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و دور اول مذاکرات با شرکت‌های دارای راهکارهای فناورانه گام بعدی بود. دور اول مذاکرات با حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بنیاد سعدی، موسسه لغت‌نامه دهخدا و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشتمل بر 78 جلسه با هدف ارزیابی آمادگی و توانمندی‌های شرکت‌های طرف عرضه انجام شد. 
پس از مذاکرات دور اول و شناخت نسبی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، نوبت به مذاکرات دور دوم مشتمل بر 26 جلسه به منظور انتخاب شرکت‌های مناسب برای برآورده‌ساختن نیازهای فناورانه رسید که هم‌اکنون انتخاب فهرست نهایی شرکت‌های طرف عرضه توسط مدیران و کارشناسان فرهنگستان، بنیاد سعدی و موسسه لغت‌نامه دهخدا در جریان است. 
در نهایت شرکت‌های دانش بنیان برتر انتخاب شده و در رویداد ارائه نیازهای فناورانه زبان و ادبیات فارسی تفاهم‌نامه‌ای میان فرهنگستان، بنیاد سعدی و موسسه لغت‌نامه دهخدا و 10 تا 15 شرکت‌ دانش‌بنیان یا استارت‌آپ منتخب در صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد خواهد شد. 

 

ارسال ایمیل