ناشر منبع

null رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان برگزار می‌شود
16:01

رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان برگزار می‌شود

رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان با رویکرد ارزیابی و ارتقاء و با مشارکت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان و برنامه ملی سرمایه‌گذاری BRAINVEST  روز سه‌شنبه پنجم اسفند در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، رویداد چالش ملی سرمایه شناختی سازمان با رویکرد پرداختن به مسائل سازمان‌ها در شرایط ابهام و بحران ناشی از شیوع بیماری کووید برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش محورهای چالش ملی سرمایه شناختی سازمان در سطوح نگرش، کاربست و ابزارها است و در حوزه عملکرد سازمان و کارکنان، بهزیستی کارکنان به لحاظ بهزیستی ذهنی و استرس و فرسودگی و سلامت روانی خواهد بود. همچنین قابلیت سازمانی و شایستگی کارکنان از دیگر رویکردهای این رویداد است.
مخاطبان این رویداد، دانشجویان، مدیران و مشاوران سازمان‌ها و پژوهشگران و فناوران فعال در حوزه علوم مدیریت و شناختی است.
علاقمندان برای حضور در این رویداد می‌توانند از طریق لینک https://brainvest.ir/cognoleadership  ثبت‌نام کرده یا با شماره 01333232620 تماس بگیرند.

ارسال ایمیل