ناشر منبع

null صندوق نوآوری با ابزار سرمایه‌گذاری به کمک استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می رود
معاون سرمایه‎گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی: 12:13

صندوق نوآوری با ابزار سرمایه‌گذاری به کمک استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می رود

معاون سرمایه‎گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مدل های جدید سرمایه گذاری صندوق در استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، در یک نشست خبری با حضور اهالی رسانه، با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نماینده دولت برای رفع نیازهای فناوری و نوآوری، وارد اکوسیستم نوآوری شده است، گفت:  در تمام دنیا دولت‌ها از سه مسیر عرضه منابع مالی، قانونگذاری و تحریک تقاضا وارد حوزه استارت‌آپ‌ها می‌شوند، آنچه امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد، بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت است به عنوان یکی از مسرهای ورود از سمت عرضه است. مهمترین وجه تمایز مشارکت با تسهیلات، آنجایی است که دولت در سود و زیان حاصل از یک پروژه شریک می‌شود. اهمیت موضوع در این است که این همکاری به معنای مشارکت دولت در ریسک های مربوط به عدم موفقیت است.  و مشکلات و چالش هایی که تسهیلات برای توسعه استارت اپ ها بالاخص در مراحل ایتدایی ایجاد می کند را مرتفع خواهد کرد.

تشریح انواع مدل‌های سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

ناظمی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی تا اواسط سال ۹۷ در بخش سرمایه‌گذاری از یک الگوی ثابت با نام سرمایه‌گذاری مستقیم تبعیت می‌کرد، اظهار کرد: کل سرمایه گذاری صندوق در این قالب از ابتدای تاسیس دو مورد  بوده که در یک شرکت ۴۰ درصد و در یک شرکت ۴۹ درصد صندوق سهام دار شده است.

به گفته ناظمی وی افزود: به دلیل اینکه در سرمایه‌گذاری مستقیم این نگرانی به وجود می آید که دولت مجددا در حال شرکت‌داری و مداخله مستقیم است، مدیریت جدید صندوق از ابتدای سال ۹۸ ورود به حوزه سرمایه‌گذاری با ۲ روش غیر مستقیم را مورد توجه قرار دارد.

.در مدل اول صندوق به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه کشور است در این راستا در تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی مشارکت می کنیم. بر این اساس ما در تاسیس صندوق‌های جسنورانه بورسی(VC) و صندوق های خصوصی(PE) تا ۴۰ درصد مشارکت می کنیم. مزیت این مشارکت در صندوق ها این است که از این طریق می‌توانیم از استارت‌آپ‌ها نیز حمایت کنیم. چون در قالب سرمایه گذاری مستقیم، صندوق صرفا مجاز به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است اما در قالب صندوق ها و بازار سرمایه خدمات سرمایه گذاری صندوق نوآوری شامل استارتاپ ها هم می شود.

علاوه بر این در این قالب فعالیت اصلی توسط بخش خصوصی و نهادهای مالی مستقل انجام می شود. در حقیقت در این ساختار صندوق صرفا برای کمک به افزایش توان مالی سرمایه گذاران کنونی به بازار ورود می کند و در امور اجرایی و نظارتی که بر عهده مدیر این صندوق ها است دخالتی نخواهد داشت.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، عنوان کرد: مدل دوم که صندوق آن را اجرایی کرده است، تحت عنوان «هم‌سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شود. عامل ما در این مدل، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق های دارای مجوز هستند. در این مدل صندوق نوآوری به طور مستقیم وارد مشارکت با هیچ شرکتی نمی‌شود، بلکه به عاملین اعلام شده است که به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری که در شرکت ها و طرح های سرمایه پذیر انجام دهند، صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر آن منابع را در اختیارشان قرار می‌دهد. بنابراین در این مدل یک عامل خودش پروژه را انتخاب می کند، خودش پروژه را ارزیابی می کند و در پس از اینکه تصمیم بر سرمایه گذاری به روی آن را گرفت می تواند به صندوق نوآوری مراجعه کند و ۴ برابر سرمایه‌گذاری خود را از ما تامین مالی کند.

ناظمی، هدف از هم‌سرمایه‌گذاری را ورود در پروژه‌های دغدغه‌محور و اولویت های کشور دانست و ادامه داد: با این مدل، صندوق از پروژه‌هایی که برای کشور حیاتی است، حمایت می‌کند. در واقع این مدل برای طرح‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل تا چهار برابر آورده عاملین، در طرح‌ها مشارکت خواهیم کرد. از آنجا که مشارکت صندوق در این مدل به صورت غیر مستقیم است، از ارزیابی تا نظارت و مدیریت پروژه بر عهده سرمایه‌گذار پیشرو یعنی همان عامل خواهد بود و ما صرفا نقش تامین کننده مالی را بر عهده خواهیم داشت و جایگاه صندوق نوآوری فقط یک نهاد تامین کننده منابع مالی در اکوسیستم نوآوری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از این سه مدل، منابع مالی مختص به خود را دارند، گفت: هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیریت کلان مجموعه صندوق اعتقاد دارد که بخشی از چالش های موجود در اکوسیستم نوآوری با توسعه سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. و به همین دلیل نیز علیرغم پیچیدگی ها و تنگناهای زیادی که سرمایه گذاری خطرپذیر برای نهادهای عمومی ایجاد می کند، باز هم در سطح مدیریت صندوق اراده ورود به این حیطه با نگاه نوگرایانه و تحول خواه وجود دارد. به همین دلیل منابع تخصیص یافته در سال ۹۸ برای مشارکت در تاسیس ۱۰ صندوق جسورانه بورسی حدود ۲۸۵۰ میلیارد ریال است.

دکتر ناظمی تصریح کرد: همچنین حدود پنج هزار میلیارد ریال برای مدل هم‌سرمایه‌گذاری تخصیص یافته است که امیدواریم استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان بتوانند با مراجعه و همکاری نزدیک با عاملین از اعتبار تخصیص یافته استفاده کنند. در حال حاضر پروژه های متعددی هم در حال ارسال به صندوق جهت دریافت خدمات سرمایه گذاری هستند.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری سرمایه گذاری مستقیم را به طور کامل قطع نکرده است، خاطرنشان کرد: تصور ما این است صندوق باید در اجرای پروژه‌های راهبردی کشور نقش خود را ایفا کند به همین دلیل در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم حدود دو هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است که در دو طرح کلان و مگاپروژه مشارکت داشته باشد.

ضمانت‌ سرمایه گذاری برای کاهش ارزش سرمایه گذاری

ناظمی با بیان اینکه سه مدل یاد شده در دستور کار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته و اجرایی شده‌اند، گفت:  در همین ارتباط در حال بررسی و ارزیابی دو برنامه مکمل نیز هستیم؛ یکی برنامه ضمانت سرمایه‌گذاری است که صندوق تصمیم دارد به پرداخت منابع و سرمایه‌گذاری ورود مستقیم نداشته باشد، لذا اعلام خواهیم کرد که سرمایه‌گذاری سایر بازیگران را در این حوزه تحت شرایط خاص ضمانت می کنیم؛ یعنی با این برنامه به دنبال این هستیم که کاهش ارزش سرمایه گذاری برای موضوعات خاص و در ضوابط مشخص تضمین شود.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: هدف صندوق از این برنامه این است که در بازار مداخله مستقیم نکند و صرفا به عنوان نهادی که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشد و کمک کند تا منابع بیشتری به حوزه نوآوری کشور تزریق شود. دستورالعمل ها و مقدمات قانونی این برنامه نیز انجام شده است و امیدواریم اقدامات اجرایی طی ماه های آینده انجام شود.

انتشار صکوک نوآوری

وی برنامه دوم مکمل مدل های سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی را انتشار صکوک نوآوری دانست و تصریح کرد: این طرح برای شرکت‌هایی که در مراحل آخر رشد هستند و به منابع زیادی نیاز دارند اما ریسک‌ کمتری هم دارند، در نظر گرفته شده است، تا از این طریق بتوانیم برای انتشار اوراق به آنها کمک کنیم. به این معنی که آنها منابع مالی خود را از بازار سرمایه جذب کنند و صندوق تنها به عنوان رکن ضامن انتشار عمل کند. این طرح فعلا در فاز برنامه‌ریزی و امکان سنجی است.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل