ناشر منبع

null تله “درآمد متوسط” چالش کشورها برای افزایش درآمد سرانه
در نشست “ماشین‌سازی؛ پیشران توسعه صنعتی” تاکید شد: 11:28

تله “درآمد متوسط” چالش کشورها برای افزایش درآمد سرانه

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف تله “درآمدهای متوسط”‌را از دلایل عدم موفقیت کشورها در افزایش درآمد سرانه دانست و گفت: کشورها به سختی از این تله رهایی می‌یابند.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، دکتر ابراهیم سوزنچی در نشست “ماشین‌سازی؛ پیشران توسعه صنعتی” که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد: کشورها در صدد خلق ثروت و افزایش درآمد سرانه هستند که امر سخت و دشواری است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰ آمریکا پیشتاز در زمینه افزایش درآمد سرانه بوده است، اظهار کرد: کشورهای آرژانتین و برزیل از دهه ۶۰ میلادی در این زمینه اقداماتی را اجرایی کردند، ولی موفقیت آنها محدود بوده است.
سوزنچی ادامه داد: در مقابل دو کشور تایوان و کره توانستند موفقیت‌های زیادی در این زمینه کسب کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف “تله درآمد متوسط” را از چالش‌های موفقیت کشورها در زمینه افزایش درآمد سرانه دانست و خاطر نشان کرد: کشورهایی که در این زمینه وارد می‌شوند، به سختی می‌توانند از این تله رهایی یابند.
وی اضافه کرد: برای آنکه کشورها بتوانند درآمد سرانه خود را از ۳ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار برسانند، نیاز است تا ساختارهای صنعتی خود را تغییر دهند و در این مسیر “توسعه صنعت ماشین‌سازی” می‌تواند کشورها را یاری دهد؛ چراکه هم دانش محور است و هم قابلیت صادراتی را برای کشور به همراه دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: اگر می‌خواهیم صنعت ماشین‌سازی را توسعه دهیم، باید مصرف کنندگان بزرگ مورد حمایت قرار گیرند.
سوزنچی، “حمایت از ساخت تجهیزات با فناوری‌های کلیدی” را از دیگر راهکارهای موفقیت در صنعت ماشین‌سازی عنوان کرد.

ارسال ایمیل