ناشر منبع

null اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛ 11:19

اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع با هدف شناسایی گروه­های دانش­بنیان، نوپا و حمایت از آنها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع با همکاری شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای زیستی تشخیص سریع، ستاد ویژه توسعه زیست فناوری کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در محل ساختمان شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

این رویداد به منظور حمایت از نخبگان و فناوران در حوزه ایده­پردازی فناورانه و توسعه فناوری­های بومی کشور و با اولویت­های طراحی و ساخت انواع حسگرهای تشخیص مستمر بیرون بدنی و درون بدنی، طراحی و ساخت نانو حسگرهای تشخیص LFA، طراحی و ساخت حسگرهای تشخیصی سریع پوشیدنی و طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع غیرمتعارف، برگزار شد.

از میان طرح­های ارسال شده، ۱۵ طرح برتر برای ارائه حضوری در این رویداد، انتخاب شد. از حمایت­های رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع، می­توان به اختصاص جوایز نقدی به گروه­های برتر جمعا به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال و اعطای گواهینامه معتبر از ستاد توسعه زیست فناوری، گرنت پژوهشی و تدوین طرح توسعه کسب و کار و حضور رایگان در مدرسه تابستانی طراحی حسگرها و حضور رایگان تیم­های ‎برتر در دوره پیش‎‌شتاب‎دهی اشاره کرد.

ارسال ایمیل