ناشر منبع

null برگزاری سمینار معرفی صادرات محصولات IT و IOT در حوزه سلامت
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛ 10:52

برگزاری سمینار معرفی صادرات محصولات IT و IOT در حوزه سلامت

سمینار معرفی صادرات محصولات IT و IOT در حوزه سلامت با استفاده از روش بازسازی برند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، سمینار معرفی صادرات محصولات IT و IOT در حوزه سلامت با استفاده از روش بازسازی برند (Rebranding) توسط شرکت رایتون و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

در این سمینار که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد، محصولات و خدمات حوزه سلامت که در بازار بین المللی قابل ارایه و رقابت هستند، معرفی شدند و در خصوص آنها اطلاعاتی به سایر شرکت کنندگان داده شد.

در این سمینار، محصولات قابل رقابت در حوزه سلامت برای عرضه در بازار کانادا معرفی و ارایه شدند.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل