ناشر منبع

null همکاری در زمینه انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
11:53

همکاری در زمینه انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان

«صندوق نوآوری و شکوفایی» در راستای رسالت خود و به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه، خدمات ویژه‌ای به منظور تسهیل انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بینان واجد شرایط تعریف کرده است.

 شرح مختصر موضوع

«صندوق نوآوری و شکوفایی» در راستای رسالت خود و به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه، خدمات ویژه‌ای به منظور تسهیل انتشار اوراق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بینان واجد شرایط تعریف کرده است. با توجه به قوانین و الزامات «سازمان بورس اوراق بهادار»، این صندوق قصد دارد که خدمات مرتبط با انتشار اوراق نوآوری را با همکاری «شرکت‌های تأمین سرمایه» به عنوان نهاد مالی «متخصص در انتشار اوراق» به متقاضیان ارائه کند.

 شرح خدمات مدنظر

«شرکت تأمین سرمایه» متقاضی باید توانایی ارائه تمامی خدمات مرتبط با انتشار اوراق شامل:

 1. مشاور عرضه
 2. تعهد پذیره‌نویسی
 3. بازارگردانی اوراق
 4. رکن ضامن
 5. سایر موارد مانند مذاکره با سازمان و متقاضیان انتشار اوراق

را به صورت مستقیم یا توسط نهادهای همکار خود داشته باشد.

-نحوه ارائه پیشنهادات

«شرکت‌های تأمین سرمایه» دارای مجوز رسمی از «سازمان بورس اوراق بهادار» می‌توانند آمادگی خود در زمینه همکاری در زمینه انتشار اوراق نوآوری را به صورت مکتوب به معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کنند. به پیوست درخواست باید موارد زیر نیز در اختیار معاونت سرمایه‌گذاری صندوق قرار گیرد:

 1. پروپوزال پیشنهادی شرکت که حداق شامل موارد زیر شود:
  • معرفی، سوابق و توانمندی‌های شرکت
  • شرکای تأمین سرمایه برای همکاری در زمینه قبولی ارکان اوراق به ویژه رکن ضامن
  • جدول نرخ‌های پیشنهادی برای ارکان

 زمان ارائه پیشنهادات

شرکت‌های متقاضی به مدت یک هفته از تاریخ 22/09/1399 تا تاریخ 29/10/1399 فرصت دارند که به صورت مکتوب درخواست خود را مطابق با شرایط مطرح شده به معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کنند.

 راه ارتباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  42170000-021 داخلی 518، آقای پارسایی، کارشناس معاونت سرمایه‌گذاری تماس گرفته شود.

 

ارسال ایمیل