ناشر منبع

null همکاری در زمینه تأسیس، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سهام فناوری و دانش بنیان
14:39

همکاری در زمینه تأسیس، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سهام فناوری و دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد که با مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس صندوق بازارگردانی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار کرده و به واسطه این صندوق خدمات بازارگردانی سهام، بازارگردانی اوراق بدهی و تعهد پذیره‌نویسی را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کند.

 -شرح مختصر موضوع
«صندوق نوآوری و شکوفایی» در راستای ماموریت خود به عنوان نهاد تامین مالی، شکل دهنده و حامی توسعه زیست‌بوم نوآوری تلاش می کند که از مجموعه ابزارهای موجود در بازار سرمایه حداکثر بهره برداری را داشته باشد.  به همین منظور این صندوق در نظر دارد که با مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس صندوق بازارگردانی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار کرده و به واسطه این صندوق خدمات بازارگردانی سهام، بازارگردانی اوراق بدهی و تعهد پذیره‌نویسی را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کند. مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود صندوق می تواند حداکثر 40 درصد منابع مورد نیاز در تاسیس صندوق را تامین نماید. 


-شرح خدمات مدنظر
نهاد مالی متقاضی باید آمادگی همکاری و ارائه خدمات به شرح زیر را داشته باشد:
1.    انجام کلیه امور مربوط به ثبت، تأسیس، آماده سازی مدارک، تهیه اساسنامه و امیدنامه و پیگیری از طریق سازمان 
2.    مذاکره با سایر موسسین و جذب سرمایه (حداقل 60% از منابع مورد نیاز) برای تاسیس صندوق بازارگردانی 
3.    مذاکره با شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته شده یا در حال پذیرش برای انعقاد قراردادهای اولیه برای صندوق در حال تأسیس
4.    یافتن نهادهای همکار برای پذیرش ارکان صندوق بازارگردانی
5.    پذیرش رکن مدیر صندوق بازارگردانی


- شرایط پذیرش پیشنهادات
شرکت‌های سهامی خاص و عامی که دارای شرایط زیر باشند امکان ارائه پیشنهاد همکاری به صندوق را خواهند داشت:
1.    در حال فعالیت به عنوان نهاد مالی تحت یک مجوز معتبر نزد سازمان بورس اوراق بهادار باشند.
2.    قوانین بازار سرمایه اجازه فعالیت به عنوان رکن مدیر صندوق بازارگردانی را به شرکت بدهد.
3.    محدودیتی در اساسنامه برای پذیرش رکن مدیر صندوق و مشارکت در تأسیس صندوق بازارگردانی را نداشته باشند.
4.    توانایی فراهم‌آوری بخشی از منابع مورد نیاز صندوق (حداقل 10%) از منابع داخلی طبق پروپوزال پیشنهادی خود را داشته باشند.


- نحوه ارائه پیشنهادات
کلیه شرکت‌های متقاضی می‌توانند آمادگی خود در زمینه همکاری در زمینه تأسیس صندوق بازارگردانی را به صورت مکتوب به معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کنند. به پیوست درخواست باید موارد زیر نیز در اختیار معاونت سرمایه‌گذاری صندوق قرار گیرد:

1.    اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت
2.    سوابق شرکت در تأسیس نهادهای مالی و تأمین مالی از بازار سرمایه
3.    پروپوزال پیشنهادی شرکت در تأسیس صندوق بازارگردانی شامل:
.    سرمایه پیشنهادی صندوق 
.    شرکا و نهادهای همکار سرمایه‌گذار
.    ارکان پیشنهادی صندوق
.    نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز
.    نحوه همکاری و جذب شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی بازارگردانی
.    برنامه زمانی
.   هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به تآسیس
4.    اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی با تاکید بر بخش‌های:
.     موضوع فعالیت 
.     کارمزد ارکان شامل کارمزد مدیر، کارمزد متولی، حق‌الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر


- زمان ارائه پیشنهادات
شرکت‌های متقاضی به مدت یک هفته از تاریخ 11/8/1399 تا تاریخ 25/8/1399 فرصت دارند که به صورت مکتوب درخواست خود را مطابق با شرایط مطرح شده به معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کنند.


- راه ارتباطی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  42170000-021 داخلی 518، آقای پارسایی، کارشناس معاونت سرمایه‌گذاری تماس گرفته شود.
 

ارسال ایمیل