ناشر منبع

null برگزاری زنگ مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان
10:30

برگزاری زنگ مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان

 

دوره آموزشی مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان به صورت آنلاین در صفحه اینستاگرام صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دوره آموزشی تحت عنوان «مدیران سرآمد دانش بنیان با مدیریت کارآمد فناوری و نوآوری» در قالب مجموعه گفت‌وگوهای آنلاین (لایو) از دوشنبه 2 تیر ماه 99 به مدت 6 هفته برای مدیران شرکت‌های دانش بنیان و فناور برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش، گفت‌وگوی آنلاین (لایو) ویدئویی تخصصی، به صورت کاملا کاربردی و منطبق بر نیازهای مخاطبان و با بهره‌گیری از داده ها و اطلاعات دقیق و به‌روز انجام شده است که در زنگ مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان و با استفاده از تجارب عملیاتی ارائه خواهد شد.
موضوعات مطرح شده در این دوره 6 هفته‌ای شامل معرفی مدیریت فناوری و نوآوری و جایگاه آن برای شرکت‌های دانش بنیان، رویکرد استراتژیک به فناوری و نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان، چارچوب عملیاتی مدیریت نوآوری اثربخش، زنجیره تامین مالی دانش بنیان در ایران، انتقال فناوری برای شرکت‌های دانش بنیان و در نهایت ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های دانش بنیان است.
از شرکت های دانش بنیان دعوت می شود تا در این دوره که هر هفته دوشنبه ساعت 21 در لایو اینستاگرام صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس http://instagram.com/inif_ir1 ارائه می‌شود، همراه باشند.

 

ارسال ایمیل