ناشر منبع

null آسانسور تک فاز گرین موشن
15:31

آسانسور تک فاز گرین موشن

پار صنعت صعود

از آن جایی که ولتاژ شبکه برق در اروپا و ایران 220 ولت بوده و به این ترتیب ولتاژ شبکه برق سه فاز 380 ولت می‌باشد، کلیه آسانسورهایی که تا کنون نصب و راه اندازی گردیده با موتور 380 ولت بوده است و در مکان¬هایی که برق سه فاز به آنجا نرفته، نصب آسانسور غیرممکن بوده است. برای حل این موضوع شرکت اقدام به طراحی آسانسور تک فاز نموده و اولین نمونه آن در سال 1391 در یکی از ساختمان های وزارت نیرو در مشهد نصب گردید. استفاده از موتور سه فاز 220 ولت و تبدیل ولتاژ تک فاز شبکه به سه فاز 220 ولت توسط درایو کنترل سرعت صورت گرفت. با توجه به ماهیت نصب مکانیک آسانسور، موتور آسانسور مقاومت وزن کابین با وزنه تعادل را حرکت می دهد. در آسانسور زمانی که کابین با ظرفیت کامل از بالاترین طبقه به سمت پایین، یا به صورت خالی از پایین به بالاترین طبقه حرکت می کند، موتور به ژنراتور تبدیل شده و تولید انرژی می کند. تا کنون این انرژی توسط قطعه ای به نام برک رزیستور اتلاف شده است. با توجه به طرح آسانسور تکفاز گرین موشن از این انرژی استفاده شده و علاوه بر کاهش مصرف انرژی این قابلیت را به آسانسور می¬دهد که تا میانگین 200 استارت، بدون نیاز به برق شبکه آسانسور به حرکت خود ادامه دهد. شرکت می بایست در طول دوره اجرای طرح برای 28 دستگاه آسانسور تک فاز گرین موشن فاکتور فروش یا محصول ساخته شده ارائه نماید. موفق به این مهم شده است.

ارسال ایمیل