ناشر منبع

null توسعه خط تولید صنعتی برقگیر متشکل از وریستور اکسید روی
15:30

توسعه خط تولید صنعتی برقگیر متشکل از وریستور اکسید روی

برق گیر توس

وریستور اکسید روی نوعی مقاومت غیرخطی قابل کنترل با ولتاژ محسوب می شود. از آنجایی¬که مشخصه جریان ولتاژی این نوع نیمه هادی¬ها بسیار غیر خطی می¬باشد، از آنها جهت محافظت(عایق¬بندی) تجهیزات شبکه الکتریکی در مقابل خطرات موج ضربه (ناشی ازصاعقه یا کلیدزنی) استفاده گسترده¬ای به عمل می¬آید. این شرکت دارای سابقه طولانی در تولید برق¬گیرهای اکسیدروی می¬باشد و اخیراً موفق به خودکفایی در تولید وریستورهای اکسیدروی شده است و برق¬گیرهای متشکل از همین وَریستورها را تولید می¬نماید. هدف از این طرح توسعه خط تولید صنعتی، تأمین تجهیزات تست به منظور کاهش هزینه ضایعات و به تبع آن هزینه سربار و افزایش بهره¬وری تولید است که در این راستا شرکت با دریافت تسهیلات موفق به خرید ساختمان و احیای سوله، ساخت کوره و خرید تجهیزات مورد نیاز برای تولید محصول شرکت شده است.

www.btc-co.com

ارسال ایمیل