ناشر منبع

null تجهیزات الکترونیکی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز
15:30

تجهیزات الکترونیکی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز

صنایع ارتباطی نسیم همراه

محصول این طرح جهت جمع¬آوري اطلاعات درون چاهي براي تحليل داده¬ها و اخذ تصميمات لازم به منظور برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور و ازدیاد برداشت از چاه¬ها می‌باشد. این محصول با به کارگیری سنسورهای مختلف، اطلاعات کاربردی درون چاه‌های نفت و گاز را به صورت Online به سطح زمین فرستاده و به صورت جداول و نمودارهای مختلف در اختیار کارشناسان قرار می¬دهد. این ابزارها از پیشرفته¬ترین صنایع (High Tech) نفت هستند که قابلیت کار در فشار Psi 20.000 و دمای تا C° 177 را دارا می¬باشند. شرکت در پایان طرح تجهیزات مورد نظر را با توجه به قرارداد خود با شرکت ملی حفاری ساخته و به تائید ناظر آن شرکت رسانده است.

www.nhi.ir

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل